Svjedočenje Željka Trninića

Portal prijedordanas.com u nastavcima donosi izbor izgovorenog pred Osnovnim sudom u Prijedoru tokom krivičnog postupka po optužnici Okružnog javnog tužilaštva /OJT/ Prijedor, iz oblasti privrednog kriminala, protiv načelnice Higijensko-epidemiološke službe /HES/ Doma zdravlja Prijedor Milice Otković zbog neupotrebljivosti 1.342 vakcine Sputnjik Ve i imovinske štete za Republiku Srpsku od 45.010,68 KM.

U prvostepenom postupku Milica Otković je oslobođena krivice.

Danas donosimo dijelove saslušanja sudskog vještaka Željka Trninića /diplomirani inženjer elektrotehnike/ od 19. juna 2023. godine. Sudija je Nebojša Manojlović, okružni javni tužilac Sanja Đaković, a branilac Milice Otković je advokat Savan Zec.

BRANILAC: /…/ Prvo ste iznijeli jednu jako bitnu tvrdnju, a nalaz držite pred sobom i ja sam upravo to ukazao i tužiocu i sudiji da vi čitate taj nalaz. Znači, pred vama je, vidite ga.
VJEŠTAK: Da.
BRANILAC: I iznijeli ste tvrdnju, znači, jako bitnu da je do kvara frižidera došlo, zamrzivača, izvinjavam se, došlo prije nestanka električne energije. To ste sad rekli jasno i glasno i svi smo to dobro čuli.
VJEŠTAK: Da.
BRANILAC: Haj’te pogledajte stranu 5 vašeg nalaza. I pročitajte drugi dio, ali do kraja.
VJEŠTAK: “Zaključuje se da je do kvara na upravljačko-elektronskoj pločici došlo prije nestanka električne energije ili nakon ponovnog uspostavljanja snabdijevanja električnom energijom.
BRANILAC: E, zašto sad niste taj kraj rečenice pročitali maloprije u direktnom ispitivanju?
VJEŠTAK: Pa, nisam pročitao zato što sam, da kažem, nisam čitao, nisam čitao doslovno nalaz, nego sam samo preletio računajući da…
/…/ BRANILAC: Vi ste jasno i glasno rekli da je do kvara na upravljačkoj-elektronskoj pločici došlo prije ili nakon ponovnog uspostavljanja. Sad ste rekli prije, decidno, u direktnom ispitivanju.
VJEŠTAK: Dobro.
BRANILAC: Što znači da bi onda ispalo da ovaj nestanak električne energije nema nikakve veze sa kvarom zamrzivača?
VJEŠTAK: Dobro.
BRANILAC: Zašto ste danas promijenili vaš nalaz u odnosu na pismeni nalaz koji ste dostavili tužilaštvu?
VJEŠTAK: Nisam. Ostajem ja pri tome što sam napisao. Evo, ja mogu…
BRANILAC: Znači, onda ovo što ste danas rekli nije bilo tačno?
VJEŠTAK: Nije do kraja rečenica pročitana. U redu. /…/ Pa, nema smisla da pločica nastrada ako nema struje. Znači, ili dok je bilo struje ili kad je došla struja. U vremenu kad nije bilo struje, nema razloga da elektronika otkaže.
BRANILAC: Meni je bitno samo što nije bilo ovog drugog dijela rečenice.
VJEŠTAK: Dobro. Dobro.
BRANILAC: U svakom slučaju, vaš zaključak je da vi ne znate je li do tog kvara došlo prije ili nakon dolaska električne…?
VJEŠTAK: Ne može se ni ustanoviti.
BRANILAC: To je broj jedan. Broj dva. Kad kažete nije vam jasno čemu služi taj UPS tu, da li UPS može da služi tome da se premosti vrijeme do uključivanja agregata?
VJEŠTAK: Pa, može ako je to vrijeme kratko.
BRANILAC: Da. Je li vam poznato da li u Domu zdravlja postoji agregat?
VJEŠTAK: Nije mi poznato.
/…/ BRANILAC: Vi niste, znači, niste pitali ili nije vam rečeno da u tom Domu zdravlja postoji agregat i da je svrha tog UPS-a bila da drži struju dok se ne uključi agregat. To vam nije niko rekao?
VJEŠTAK: Nije, ali…
BRANILAC: Niti ste vi tražili tu informaciju?
VJEŠTAK: Nisam. Ja sam samo uzeo koliko će on držati vremenski.

BRANILAC: Sami ste rekli da je u pitanju uređaj, znači, za kućne uslove?
VJEŠTAK: Da.
BRANILAC: Znači, ne za kuću, već za kućne uslove?
VJEŠTAK: Da, da.
BRANILAC: Za pitomije uslove, kako ste rekli?
VJEŠTAK: Jeste.
BRANILAC: Da li sam ja u pravu ako kažem, kad vi govorite o tom konzerviranju sadržaja, da vi govorite o hrani i vodi?
VJEŠTAK: Ne. Mislim bilo koji sadržaj unutra.
BRANILAC: Vi niste biolog i mikrobiolog?
VJEŠTAK: Ne.
BRANILAC: Vama nije poznat Pravilnik o načinu sprovođenja imunizacije i hemioprofilakse protiv zaraznih bolesti?
VJEŠTAK: Apsolutno ne, niti sam kad čuo za njega.
BRANILAC: Vi ne znate šta je sadržaj vakcine Sputnjik V?
VJEŠTAK: Ne.
BRANILAC: Vi ne znate kako se živi virus koji je sadržaj te vakcine ponaša u nestanku električne energije u zamrzivaču?
VJEŠTAK: Ne.
BRANILAC: Tako da vi, u suštini, ništa ne znate o konzerviranju vakcina Sputnjik V u zamrzivaču u slučaju nestanka električne energije?
VJEŠTAK: Ne. Svi podaci koje sam ja iznio u svom nalazu su podaci koje daje proizvođač.
BRANILAC: Jeste. A proizvođač je taj uređaj proizveo prije nastanka virusa korona i prije nastanka vakcina Sputnjik V?
VJEŠTAK: Znam, znam.
BRANILAC: Tako da kad vi govorite o tom konzerviranju sadržaja, vi apsolutno ne govorite i ne znate ništa o vakcinama kao sadržaju iz zamrzivača?
VJEŠTAK: Ne. Samo o temperaturama koje vladaju unutar zamrzivača.
BRANILAC: A niste ni koristili podatke data logera koji govori za koliko se temperatura u zamrzivaču promijenila u tom periodu nestanka električne energije?
VJEŠTAK: Nije mi ni poznato da data loger postoji. /…/ Ja sam preuzeo od suda ono što mi je naredbom dato.
BRANILAC: Jeste preuzeli čitav spis?
VJEŠTAK: Ne, ne. Ne, ne. Samo ono što je traženo, znači, da se uradi kroz nalaz. To su, znači, pregled ovoga, izuzeo sam UPS i izuzeo sam pločicu koja je bila deponovana u sudu. To je što je po naredbi navedeno, ja sam to i izuzeo.
BRANILAC: /…/ Je li vama poznato da su ovi podaci o temperaturi unutar zamrzivača izvještačeni još u aprilu, prije vašeg nalaza? I da postoje ti podaci, za koliko se temperatura promijenila u frižideru u periodu nestanka električne energije?
VJEŠTAK: Ne.
BRANILAC: Jesam li ja, znači, da rezimiramo, u pravu kad govorimo o konzerviranju vakcina Sputnjik V u zamrzivaču i trajanju tog konzerviranja u nestanku električne energije, vi apsolutno nemate nikakvo znanje?
VJEŠTAK: Ne.

BRANILAC: Takođe, sad ste rekli da je, kad se priključe ova dva uređaja, Beko i Frimed, da je maksimalno trajanje 3 do 4 minute. /…/ Možete li mi pojasniti, pošto, evo, prije vas je bio isto vaš kolega, vaše identične struke, iste ste fakultete završili, koji kaže da je to 20 minuta. Ko griješi, vi ili on?
VJEŠTAK: /…/ Vi laički znate da nijedan uređaj, kao što su hladnjak i zamrzivač, ne rade konstantno. Ako je zamrzivač ili hladnjak došao do zadate temperature i isključio se, možda će i 15 minuta trebati dok se on ne uključi. Ja sam rekao da sigurno od 3 do 4 minuta može da UPS izdrži rada. Ne vremena, nego rada. Znači, kad radi frižider i kad radi zamrzivač, kad obojica vuku maksimalnu struju, ja ostajem pri tome da ne može biti duže od 4 minute.
/…/ BRANILAC: Da. Recite mi kojeg ste vi smjera elektrotehničkog?
VJEŠTAK: Slaba struja.
BRANILAC: Recite mi, po vašem iskustvu, je li 4 minuta dovoljno da se uključi agregat?
VJEŠTAK: Pa, ne mogu to reći. Znači, neki agregati, da kažem, gotovo pa istovremeno, znači, uključuju se. To zavisi kako je konstruisan, kakva im je automatika.
BRANILAC: Manuelni.
VJEŠTAK: Pa, manuelni zavisi od operatera koji, da li je tu, pa će uključiti ili neće uključiti. /…/ Ako čovjek nije tu…
BRANILAC: Ne, ne, evo, čovjek je tu. Tehnički je sve tu, znači, agregat je tu, čovjek je tu. Nestalo struje, 4 minuta pišti UPS. Je li dovoljno 4 minute da taj čovjek koji je tu, uključi taj agregat?
VJEŠTAK: Ne mogu se ja o tome izjasniti. Vjerovatno jeste. Ne znam, ne znam ni kako radi, ni šta ima od automatike, ni ništa, to ne mogu reći, na te okolnosti…
BRANILAC: /…/ Vi ne možete ni o tome da se izjasnite zašto je porasla temperatura u zamrzivaču?
VJEŠTAK: Ne.
BRANILAC: I kao što, znači, ne možete ni, u smislu da je kvar nastao prije ili poslije nestanka električne energije?
/…/ VJEŠTAK: Ma, ne mogu, ne mogu. To je… Nikakav vam trag ne ostaje da možete se vremenski izjasniti kad je neka elektronika otkazala. Osim ako nije neko bio prisutan, pa gledao u to.

SUDIJA: Znači, kvalitet komponenti je uzrok ovog kvara, tog zamrzivača?
VJEŠTAK: Jeste.

BRANILAC: Možete li mi reći koja je godina proizvodnje ovog zamrzivača?
VJEŠTAK: Pravo da vam kažem, ja to nisam ni obratio pažnju. /…/
BRANILAC: Je l’ znate kad je kupljen i instaliran u Dom zdravlja?
VJEŠTAK: Ne.
BRANILAC: Ako vam ja kažem da je kupljen 10. marta i da je radio ukupno, znači, 32 dana, je li to nov ili star uređaj?
VJEŠTAK: Pa, ja mislim da je to uređaj u garanciji, a ne znam je li nov ili star, nego uređaj u garanciji.
BRANILAC: Da li to, o čemu vi sad govorite, se dešava sa uređajima koji rade 30 dana?
VJEŠTAK: Mislite greške i kvarovi?
BRANILAC: Pa, ovo što kažete dotrajalost, usljed dugog korištenja.
VJEŠTAK: Rekao sam loš kvalitet komponenti.
SUDIJA: Loš kvalitet.
BRANILAC: Pa, je li ovdje riječ o lošem kvalitetu?
VJEŠTAK: Pa, ja bih rekao da je to neka niža klasa kvaliteta, imajući u vidu, znači, firmu Beko i imajući u vidu da ta firma, to znam pouzdano, ima proizvode koji se rade za Srednju Evropu, za Istočnu Evropu, za Zapadnu Evropu i posebno, znači, za dio Balkana, tako da Grundig televizor, a radi ga Beko, nije isti u Banjaluci, Prijedoru, na ovim prostorima i onaj koji kupite u Njemačkoj. Apsolutno nije ista kvaliteta niti zadovoljava sve ono što mora zadovoljiti onaj koji ide u Njemačku.
BRANILAC: Ali vi to u ovom nalazu niste analizirali?
VJEŠTAK: Nisam.

TUŽILAC: Ja bih samo da izvedem kao dokaz ovaj nalaz vještačenja što je vještak upravo izložio.
SUDIJA: /…/ Pitam optuženu i njenog branioca da li su upoznati sa sadržajem navedenog dokaza i imaju li prigovora ovom dokazu?
BRANILAC: Prigovaramo u smislu, znači, i nepotpunog nalaza i površnog rada, a to vam i dovoljno pokazuje ova situacija kad vještak decidno u direktnom ispitivanju kaže da je struje nestalo prije nestanka električne energije, kad ja moram da tražim od njega da pročita vlastitu rečenicu i da se koriguje. Nije se raspitao uopšte da li postoji agregat u Domu zdravlja i čemu služi taj UPS u Domu zdravlja već hipotetički razmišlja o tome u svom mišljenju na posljednjoj strani nalaza. I on ne vidi nikakvu svrhu toga. Ne zna uopšte da li postoji i kakav postoji agregat u Domu zdravlja. Ne zna da li je do kvara došlo prije ili nakon nestanka električne energije. Ne zna koja je godina proizvodnje uređaja. Ne zna koliko je uređaj radio, kad je kupljen, kad je instaliran. Znači, praktično ne zna razlog povećanja temperature u frižideru. Bavi se materijom, biologijom, mikrobiologijom, ništa on ne zna o konzervaciji i o čuvanju sadržaja vakcina, niti šta je sadržaj vakcine Sputnjik V, niti koliko se mijenja temperatura te vakcine i kako reaguje živi virus koji se nalazi u toj vakcini u slučaju nestanka električne energije. Ne zna kakva je bila popunjenost tog uređaja. Znači, apsolutno jedan paušalan površinski nalaz koji ovom sudu ne daje odgovor ni na jedno pitanje koje je relevantno za predmet suđenja. /…/ I da ne spominjem da je direktno suprotan, znači, ovom svjedoku koji je bio saslušan prije njega, koji je takođe završio elektrotehnički fakultet i koji je prodavac ovog uređaja i koji tvrdi da, kada oba ova uređaja su prikopčana na UPS, da je trajanje rada ovog uređaja 20 minuta, dok nam ovaj svjedok kaže 3 do 4 minuta. Znači, direktna protivrječnost. A sad vi gledajte kome ćete vjerovati, da li onome ko prodaje taj uređaj, a iste je struke ili nekom vještaku koji nikad nije ni vidio, u suštini, taj uređaj. Eto, to su prigovori odbrane.

/nastaviće se/

Katarina Panić – prijedordanas.com

EKSKLUZIVNO – Serijal tekstova: Iz sudnice o slučaju 1.342 vakcine prijedorskog Doma zdravlja

Prvi dio – Uvodna riječ odbrane

Drugi dio – Svjedočenje Dijane Đerić

Treći dio – Svjedočenje Sandre Kusonjić

Četvrti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 1. dio

Peti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 2. dio

Šesti dio – Svjedočenje Aleksandra Škorića

Sedmi dio – Svjedočenje Milana Knjeginjića

Osmi dio – Svjedočenje Aleksandre Bašić

Deveti dio – Svjedočenje Dalibora Lajića

Deseti dio – Svjedočenje Draška Brezičanina

Jedanaesti dio – Svjedočenje Milenka Jokića

Dvanaesti dio – Svjedočenje Miroslava Senića

Trinaesti dio – Svjedočenje Željka Trninića

Četrnaesti dio – Svjedočenje Biljane Stjepanović