Svjedočenje Aleksandre Bašić

Portal prijedordanas.com u nastavcima donosi izbor izgovorenog pred Osnovnim sudom u Prijedoru tokom krivičnog postupka po optužnici Okružnog javnog tužilaštva /OJT/ Prijedor, iz oblasti privrednog kriminala, protiv načelnice Higijensko-epidemiološke službe /HES/ Doma zdravlja Prijedor Milice Otković zbog neupotrebljivosti 1.342 vakcine Sputnjik Ve i imovinske štete za Republiku Srpsku od 45.010,68 KM.

U prvostepenom postupku Milica Otković je oslobođena krivice.

Danas donosimo dijelove saslušanja svjedoka Aleksandre Bašić /u vrijeme saslušanja i u vrijeme predmetnog događaja stručni saradnik za kadrovske poslove u Službi pravnih, kadrovskih i opštih poslova u Domu zdravlja Prijedor/ od 31. marta 2023. godine. Sudija je Nebojša Manojlović, okružni javni tužilac Ljubo Macanović, a branilac Milice Otković je advokat Savan Zec.

TUŽILAC: Jesu izrečene kakve disciplinske mjere?
SVJEDOK: Jesu.
TUŽILAC: Vi radite u službi koja može to da prati, je l’ tako?
SVJEDOK: Da. Mislim, radila sam, tad sam po tadašnjem nalogu punomoći direktora bila podnosilac zahtjeva za pokretanje disciplinskih postupaka.
TUŽILAC: A jeste učestvovali možda u radu disciplinske i prisustvovali?
SVJEDOK: Jesam, jesam.
TUŽILAC: A, jeste, znači, a jesu to pravosnažno okončani postupci?
SVJEDOK: Jesu.
TUŽILAC: Jesu svima izrečene određene disciplinske mjere?
SVJEDOK: Jesu, izuzev Dalibora Lajića koji je tužbu podnio sudu, pa je još uvijek taj postupak u toku.

TUŽILAC: Po vama, ko je onda bio zadužen za hladni lanac, vođenje tog hladnog lanca i brigu o njemu da se ne prekine, što se tiče vakcina?
SVJEDOK: Pa, kompletna higijensko-epidemiološka služba.
SUDIJA: Je li to po vama, kao vaši subjektivan stav i mišljenje, ili je to negdje propisano?
SVJEDOK: Pa, to to je moje subjektivno mišljenje, u okviru Doma zdravlja.

TUŽILAC: Vi ste predali tu neku viber prepisku sa Otković Milicom?
SVJEDOK: Jesam.
TUŽILAC: Evo, ovdje piše: dobrovoljno predajem u vidu štampanog snimka ekrana mog mobilnog telefona. Ima li nešto posebno da nam kažete šta je eventualno ukratko sadržavala ta prepiska?
SVJEDOK: Pa, ukratko je sadržavala da doktorica apeluje da se što prije nabavi zamrzivač. I ništa drugo.

TUŽILAC: Tek poslije 12.04.2021. godine, rekli ste, saznala sam da portiri nisu radili noćnu smjenu 11. i 12.04. ali iz tada nepoznatih razloga. Tek kasnije, kroz gore pomenuti disciplinski postupak, saznali ste na osnovu izjava koje su dali svi portiri, da su portiri bili oslobođeni noćnog rada, od strane načelnika Službe za pravne, kadrovske i opšte poslove Škorić Aleksandra, i to od novembra mjeseca 2020. godine. Dakle, prvi put tad saznajete?
SVJEDOK: Da. Nikakava zvanična odluka, niti sam prisustvovala tim sastanicima.
TUŽILAC: Jeste li saznali što je on takvu odluku donio, neku koja nema pokrića, pismeni trag? /…/ Jeste ikad pitali?
SVJEDOK: Jesam ga, pa, poslije toga sam ga pitala.
TUŽILAC: I šta on kaže?
SVJEDOK: Pa, da nije bilo potrebe za noćnim radom.

BRANILAC: /…/ Zabilježio sam u ranijem vašem današnjem ispitivanju da ste bili izričito precizni, baš ste bili precizni da novom VD direktoru, kada je došao, niste prezentovali odluku o radnom vremenu, pa sad, kad vam je tužilac pročitao iz zapisnika, šta ste rekli 2021. godine, sad se popravljate, pa kažete da jeste?
SVJEDOK: Pa, jesam, i prije sam rekla da jesam mu prezentovala tu odluku o radnom vremenu. Možda nisam bila jasna, ali rekla sam da sam prezentovala.
BRANILAC: Takođe, ovdje ima, u tužilačkom spisu, to je jedan od dokaza iz optužnice, ima jedna vaša izjava od 28.04.2021. godine, gdje vi, ovdje piše svojevoljno, dajete tu izjavu. Ja bi’ samo, ako sud dozvoli da potvrdite, je li ovo vaš potpis i da nam objasnite u kakvom ovo postupku, ko to od vas traži, zašto vi ovu izjavu dajete?
SUDIJA: Dozvoljava se braniocu optužene da navedenu izjavu prezentuje svjedoku na uvid. Izvolite. Pa, nakon ostvarenog uvida, svjedok izjavi:
SVJEDOK: Dobro. Izjave su davali svi radnici, ne svi, nego oni koje je smatrao direktor da se tiču na okolnosti prekida hladnog lanca.
BRANILAC: Na čiji zahtjev?
SVJEDOK: Na zahtjev direktora.
BRANILAC: Slobodana Javora?
SVJEDOK: Jeste.
BRANILAC: Znači, vi na zahtjev Slobodana Javora dajete izjavu da ste Slobodanu Javoru 19.03. dali ovu odluku o radnom vremenu i saopštili mu da portiri rade 24 sata u Domu zdravlja?
SVJEDOK: Tako je.

BRANILAC: Možete li se sjetiti koliko je vremenski trajalo ovo vaše ispitivanje u policiji?
/…/ SVJEDOK: Pa, ne mogu tako precizna biti. Nije više od 3 sata sigurno, a nije ni manje od sat vremena. Mislim, stvarno ne znam.
BRANILAC: To vas pitam zato jer je ovo izuzetno detaljna izjava, zaista, na tri stranice, i piše da je ukupno vaše ispitivanje trajalo 30 minuta?
SVJEDOK: 30 minuta?
BRANILAC: Da.
SVJEDOK: Pa, eto, onda je bilo, stvarno se ne sjećam. /…/
BRANILAC: A je l’ vam poznato tad, je l’ taj zapisnik kucao neki policajac ili profesionalni daktilograf?
SVJEDOK: Bio je inspektor.
BRANILAC: I hoćete vi reći da je ovo inspektor uspio sve da otkuca za 30 minuta i da vas usput ispita i da obavi razgovor sa vama?
SVJEDOK: Ne znam na šta ciljate.
BRANILAC: Je li ovo bila spremljena izjava ili je kucana pred vama?
SVJEDOK: Kucana izjava i potpisana i data meni na uvid.

BRANILAC: I šta piše ko je nadležan za portire? /…/ Ja vas sad pitam, vi ste rekli dva druga lica koja nemaju veze sa tim.
SVJEDOK: Načelnik službe, rekla sam, referent zaštite na radu i glavna sestra.
BRANILAC: I nema tog referenta u ovom pravilniku, već piše glavna sestra, načelnik službe i direktor.
SVJEDOK: Nema iz 2020?
BRANILAC: Nema. Ja sam vam sad pročitao i citirao. I što ste direktora zaobišli?
SVJEDOK: Direktor, naravno, za sve i jedno radno mjesto izdaje neposredne naloge.

BRANILAC: /…/ Ja ovdje imam zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv Milice Otković zbog teže povrede radne obaveze i taj zahtjev vi potpisujete po ovlašćenju VD direktora. /…/ Ovdje i piše da vi ovaj zahtjev pokrećete na osnovu pismene inicijative pomoćnika direktora za medicinska pitanja Dijane Đerić, je l’ se sjećate toga? /…/ Je li se ta inicijativa odnosila samo na Otković Milicu ili na sve zaposlene HES-a?
SVJEDOK: Na sve zaposlene HES-a.
BRANILAC: Jesam li ja u pravu da su vama svi zaposleni nakon te inicijative svi zaposleni u HES-u dostavili svoje izjave šta su radili i kako su radili u vezi ovog?
SVJEDOK: Jesu.
BRANILAC: I vi ste odlučili da isključivo protiv Otković Milice podnesete ovaj zahtjev, a ne protiv ostalih zaposlenih u HES-u, je li tako?
SVJEDOK: Tako je, zahtjev je protiv dr Milice Otković pokrenut.
BRANILAC: Pa, kako ste napravili kriterijum da niko drugi iz HES-a nije odgovoran već isključivo Otković Milica?
SVJEDOK: Pa, po rukovodećem kadru u smislu načelnik.
BRANILAC: Jeste to vi odlučili?
/…/ SVJEDOK: Moj je zahtjev, ja sam tako odlučila.

/…/ BRANILAC: Kad govorimo o tome šta ste vi odlučili i zašto je Milica Otković po vama kriva, vi u ovom zahtjevu navodite, znači, između ostalog, odgovorna je zato što nije uskladila sve nove preporuke i uputstva sa postojećom procedurom odnosno nije dala preporuke i naloge na koji način bi trebalo obezbijediti hladni lanac za vakcine protiv korona virusa. To je vaša formulacija. Jeste to vi napisali ili vam je ovo neko drugi napisao?
SVJEDOK: Ja sam to napisala.
BRANILAC: Dobro. E, sad, je li znate vi šta uopšte piše u tom, to se zove stručno metodološko upuststvo Instituta za javno zdravstvo koje se odnosi na vakcine protiv kovida? /…/ Sad ste tužiocu, kad vas je ispitao, rekli da prije nego što se desio ovaj slučaj ovo niste ni pročitali?
/…/ SVJEDOK: Prije događaja nisam pročitala.
BRANILAC: Pa, kako onda znate šta treba da radite, ako to niste čitali?
SVJEDOK: Kako mislite šta sam trebala da radim?
BRANILAC: Pa, zato jer ovdje postoji jedan dio zadataka koji se tiče i vaše službe?
SVJEDOK: Pa, eto, kako. Kako nisam ni pročitala.
/…/ BRANILAC: Ja sam vam sad pročitao šta je po ovom uputstvu bila obavezna Otković Milica da uradi. Ja vas pitam, za šta je kriva, šta nije uradila?
SVJEDOK: Po tome je uradila sve što je trebalo, al’ opet vam kažem, ono što je trebalo po proceduri…
BRANILAC: Hvala. ‘Aj’mo dalje.

/…/ BRANILAC: Samo malo. Sad sam vas pitao ko je pisao taj zahtjev. Vi kažete vi ste ga pisali. Pitao sam vas lijepo je li vam ovo neko drugi sročio ili ste sami, vi rekoste vi sami. A ja vam kažem da je prošli put ove iste rečenice ponavljao Aleksandar Škorić. Zato vas pitam ko je ovo sastavio? ‘Aj’te sad, sad ste pod zakletvom, ‘aj’te nešto i recite?
SVJEDOK: Uz njegovu pomoć i saglasnost, to je on…
BRANILAC: Jesam li ja u pravu da je on ovo sastavio?
SVJEDOK: Ja sam pisala, ali neka uputstva mi je on davao.
BRANILAC: Jesam li ja u pravu da je ovu formulaciju on sastavio, ovu za šta je kriva Otković Milica?
SVJEDOK: Nisam sigurna, zaista se sad ne sjećam.
BRANILAC: Pa, jeste li vi ili on?
SVJEDOK: Znači, samo vođenje je bilo u okviru, da li je došlo do neke povrede…
BRANILAC: Stanite, stanite, nemojte to.
SVJEDOK: Dobro, hoću samo da vam, prema uputstvu…
/…/ BRANILAC: ‘Aj’te mi odgovorite na pitanje, ko napisa ovaj paragraf, ko ga sastavi, vi ili Aleksandar Škorić? Sad sam vam ga pročitao.
SVJEDOK: Ali stvarno se ne sjećam sad ko je. Imala sam njegovu pomoć, konsultacije, a da li je on konkretno napisao, on tu rečenicu, stvarno vam ne mogu reći.

BRANILAC: Kakve veze načelnik HES-a ima sa radom portira?
SVJEDOK: Direktno nikakve nema veze.
BRANILAC: Zašto je to njoj stavljeno na teret, vašim zahtjevom koji ste vi sastavili, vi potpisali? /…/ Što nije predložila mjere za povredu rada portira? Je l’ to vaš posao ili Otković Milice?
SVJEDOK: To je posao načelnika službe, glavne sestre i onima koji su po sistematizaciji trebali biti zaduženi za nadzor portira i, uopšte, rukovođenje portirima.
BRANILAC: Jeste. I što to stavljate ovim zahtjevom na teret Milici Otković?
SVJEDOK: Pa jer je u toj proceduri postojala i neka obaveza portira.
BRANILAC: Ne. Postojalo je nešto drugo, a to je ono što sam vam maloprije pročitao, kompletno ono uputstvo, znači Inistituta za javno zdravstvo, a to su agregati. Ko uključuje agregate, ko je nadležan za agregate?/…/ Fizički ko ga uključuje?
/…/ SVJEDOK: Uključuju ga portiri.
BRANILAC: Ko je nadležan, koja služba je nadležna za portire?
SVJEDOK: Pa, pravna služba.
/…/ BRANILAC: I to je zadatak vaše službe da vodite računa o tome ko će taj agregat uključiti, je li tako?
SVJEDOK: Stručno metodološko uputstvo u Dom zdravlja je stiglo, što sam kasnije saznala…
BRANILAC: ‘Aj’ odgovorite.
/…/ SVJEDOK: Služba, odnosno načelnik službe za pravne poslove po sistematizaciji.
BRANILAC: Sad mi onda objasnite. Znači, kad u vrijeme korone i kovida i vakcine i ovog uputstva i svega što čitamo vi odlučite, odnosno vaša služba, rekli ste vaš načelnik da je tu odluku donio da portiri noću ne rade 6 mjeseci, ko će uključiti taj agregat?
SVJEDOK: Očito nije postojala komunikacija. Nešto samostalno kad se donese mora se sazvati i sastanci i izmijeniti neke odluke.

BRANILAC: Pošto su to ta dva elementa onog vašeg zahtjeva za pokretanje prekršajnog, znači sastavljanje procedure i portiri, ako ništa ni od toga ne piše u okviru njenog radnog mjesta, kako ste vi utvrdili da je ona počinila težu povredu radne obaveze? Kako ste taj zaključak izveli, ako to ništa ne piše u okviru njenih poslova? /…/ Jeste li uopšte pročitali šta je ovo što je opis poslova i nadležnosti Milice Otković, kao načelnika HES-a kad ste to podnosili?
SVJEDOK: Jesam. Vjerovatno jesam.
BRANILAC: Jeste provjerili možda u sistematizaciji i pravilniku šta piše šta je njen opis poslova i njene nadležnosti?
SVJEDOK: Jesam. Pretpostavljam.
BRANILAC: I ja vam sad rekoh da ne piše nigdje da je nadležnost za sastavljanje procedura i rad portira, a upravo na osnovu toga vi podnesošte zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka? /…/ I ja vam kažem da to zbog čega ste pokrenuli ne piše ni u jednom aktu. Kako ste, na osnovu kog pravnog propisa, člana, odredbe, proglasili je krivom?
SVJEDOK: Postojala je disciplinska komisija koja je odlučivala o tome. Ja je lično nisam proglasila krivom.

/nastaviće se/

Katarina Panić – prijedordanas.com

EKSKLUZIVNO – Serijal tekstova: Iz sudnice o slučaju 1.342 vakcine prijedorskog Doma zdravlja

Prvi dio – Uvodna riječ odbrane

Drugi dio – Svjedočenje Dijane Đerić

Treći dio – Svjedočenje Sandre Kusonjić

Četvrti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 1. dio

Peti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 2. dio

Šesti dio – Svjedočenje Aleksandra Škorića

Sedmi dio – Svjedočenje Milana Knjeginjića

Osmi dio – Svjedočenje Aleksandre Bašić

Deveti dio – Svjedočenje Dalibora Lajića

Deseti dio – Svjedočenje Draška Brezičanina

Jedanaesti dio – Svjedočenje Milenka Jokića

Dvanaesti dio – Svjedočenje Miroslava Senića

Trinaesti dio – Svjedočenje Željka Trninića

Četrnaesti dio – Svjedočenje Biljane Stjepanović