Svjedočenje Aleksandra Škorića

Portal prijedordanas.com u nastavcima donosi izbor izgovorenog pred Osnovnim sudom u Prijedoru tokom krivičnog postupka po optužnici Okružnog javnog tužilaštva /OJT/ Prijedor, iz oblasti privrednog kriminala, protiv načelnice Higijensko-epidemiološke službe /HES/ Doma zdravlja Prijedor Milice Otković zbog neupotrebljivosti 1.342 vakcine Sputnjik Ve i imovinske štete za Republiku Srpsku od 45.010,68 KM.

U prvostepenom postupku Milica Otković je oslobođena krivice.

Danas donosimo dijelove saslušanja svjedoka Aleksandra Škorića /u vrijeme saslušanja i u vrijeme predmetnog događaja načelnik Službe pravnih, kadrovskih i opštih poslova u Domu zdravlja Prijedor/ od 19. januara 2023. godine. Sudija je Nebojša Manojlović, okružni javni tužilac Slađana Marić, a branilac Milice Otković je advokat Savan Zec.

SVJEDOK: /…/ I direktorica je meni tad u nekom razgovoru rekla, ‘ajde, on /Dalibor Lajić/ je opterećen sad. Mislim da je to bilo vezano za neku politiku, tad je oktobar bio mjesec, on je bio kandidat na izborima i tako dalje… Ti portiri su u toj službi hitne pomoći, gdje inače, meni ono što je poznato, tu je bio fokus njihovog rada kada je u pitanju bio noćni rad, jer su tu boravili, imali su prostoriju, imali su određene obaveze, da mjere neku temperaturu, da dočekuju te pacijente. Onda su oni rekli da to ne mogu stići fizički po danu, ima ih samo trojica, postoji li mogućnost da taj noćni rad, dok traje to stanje, da se to obustavi, da se ne radi. Ja sad govorim, tu su tri portira i ljudi koji njima neposredno rukovode. Ja sam rekao da ja ne mogu da ukinem noćni rad, nije to moja nadležnost, da ću o tome da izvijestim direktora o tom prijedlogu i da ću im saopštiti informaciju kad to bude. I ja sam, radi se o neformalnom zapisniku, nisam ja vodio nikakav zapisnik da bih ja sa direktoricom obavio taj razgovor, iznio tu njihovu problematiku, tu su njihovi rukovodioci koji su s snjima isto rukovodili neposredno, znali su opis njihovih poslova, ovaj, i ona je rekla, mislim, da to nije problem. /…/ Tako da su od tog novembra, ja sam njima prenio, prenio sam toj tadašnjoj glavnoj sestri i gospodinu Lajiću gdje sam ja i ostao da vodim evidenciju da se vidi koji bi to bio režim rada. Sve je usmeno, odluka se ne mijenja o radnom vremenu, koja je formalno na snazi danas iz razloga, prije svega, što su po toj odluci, u tom momentu, dosta službi nije radilo po toj odluci. /…/ Ja ne dobijam nikakve pritužbe ni od portira na taj proces rada taj novi i to sve traje do februara kad se ja već spremam na operaciju. /…/ Bio sam u banji kad sam dobio poruku da se to desilo nešto, problematika u službi higijensko-epidemiološkoj oko vakcina, dolazim na posao 13.04. i tad već, u kancelariji bila policija, uzimali su određene dokumentacije…

TUŽILAC: Je li iko od drugih službi obaviješten da portiri ne rade, iako postoji odluka o 24-časovnom radnom vremenu?
SVJEDOK: Od strane koga mislite?
TUŽILAC: Od strane vaše službe, eto, vi ste znali.
SVJEDOK: Pa, ja lično nisam nikoga ovdje obavještavao, osim što sam tad to saopštio portirima, glavnoj sestri koja je odmah bila sa tim upoznata i gospodinu tom referentu Lajiću.

TUŽILAC: Šta vam je /disciplinskim postupkom/ stavljeno na teret?
SVJEDOK: Da sam ja ukinuo rad portira u novembru mjesecu i onda u tom pravcu je išao taj postupak. /…/

SUDIJA: A protiv koga vi podnosite disciplinski?
/…/ SVJEDOK: Protiv glavne sestre Dušanke Smiljanić, koja je u tom momentu već bila glavna sestra, ovaj, i protiv Lajić Dalibora, referenta zaštite na radu koji je bio, prema pravilniku, imao je te nadležnosti koje su propisane tim pravilnikom.

TUŽILAC: Dobro, šta se desilo sa tim postupkom protiv vas?
SVJEDOK: /…/ Bio sam disciplinski odgovoran prvostepenim rješenjem, pa pisao sam prigovor, pa je drugostepeni organ potvrdio, da bi’ onda ja krenuo u radni spor, odnosno obratio sam se Agenciji za mirno rješavanje radnog spora koja je došla sa svojim zaključkom… /…/ Onda na sjednici Upravnog odbora, da se ne bi išlo u radni spor i troškove postupka, da ne bi gubila firma, donesena je odluka da se poništava to rješenje o disciplinskoj.

/…/ BRANILAC: Jesam li ja u pravu da Siniša Obradović svakom načelniku svake službe u Domu zdravlja kad stupa na tu funkciju dolazi u kancelariju i na USB-u na kompjuter prebacuje svih 96 procedura?
SVJEDOK: Ne. Meni nije prebačeno to. /…/ Dostupne su svima na sajtu Doma zdravlja.
BRANILAC: I vi imate svoju lozinku i tako ulazite na taj sajt?
SVJEDOK: Tako je.
BRANILAC: I sve i jedna procedura vam je dostupna?
SVJEDOK: Jeste. Jeste. Dostupna je.
BRANILAC: I čak imate taj sistem zaštite da kad skinete tu proceduru u PDF-u da možete samo da je čitate, da ne možete da je odštampate. /…/ E, sad, postoje procedure koje su, možemo tako reći, zajedničke po svom karakteru za sve službe Doma zdravlja. /…/ I onda postoje, normalno, neke druge koje su specifične samo za određenu službu. Je li tako?
SVJEDOK: Tako.
/…/ BRANILAC: I, znači, i vi ste ovo dobili kad ste vi uvođeni u posao u toj službi?
SVJEDOK: Pa, ne mogu se sjetiti. Mislim, čak, da nisam. Da nisam u smislu tom, jer ja kad sam došao na posao 2019., došao sam, nisam vidio kolegicu pravnicu. Kolega Obradović nije pravnik, ali je taj koordinator. Mislim, odmah je tu jako puno nekih poslova koji su u 2-3 mjeseca dok sam se snašao, već je došlo do smjene direktora. Tako da ja, iskren da budem, procedure su postojale, malo ko to sve formalno, tako sve da i poštuje, iskren da budem.
BRANILAC: A, evo, recimo u januaru 2020. sad već napredujete, sad idete na mjesto načelnika službe?
SVJEDOK: Da.
BRANILAC: Znači, ipak je velika stvar. Da li vas tad neko uvodi u taj posao?
SVJEDOK: Ne.
BRANILAC: Da li, znači, vi kao načelnik pravne službe, to znači po pravilniku o sistematizaciji opisu vašeg radnog mjesta, morate biti upoznati sa ovim procedurama koje važe u Domu zdravlja Prijedor?
SVJEDOK: Pa, ovako 2020. je na snazi pravilnik o sistematizaciji koji je čak radno mjesto pravnika loše sistematizovao. Samo je brojno određeno kao dva pravnika da su zaposlena, u tabelarnom prikazu, tako da sam to odmah kad sam došao primijetio da nema. Nije bilo ni opisa posla pravnika, nego je bilo opis posla načelnika službe i tako svih načelnika službi. Da bi se onda, to sam i primijetio i rekao tadašnjoj direktorici, međutim, kažem, došlo je do smjene direktora. Došla je direktorica Milica Marjanović. Žena koja prvi put ulazi uopšte u radni odnos u zdravstvenom sistemu tom. Tako dolazi na mjesto direktora. Pa sam i ja koji sam tu tri mjeseca, nemam, mislim kao pravnik, nailazim ja na dosta stvari koje nisu… tako da se krenulo čak i u izmjenu tog pravilnika da se definiše radno mjesto trenutno stručnog saradnika za pravne, kadrovske i opšte poslove.

BRANILAC: Znači, u tom periodu kad govorimo o jeku korone, o vakcinama i svemu, niste pročitali ovu proceduru koja se zove čuvanje i transport imunobioloških preparata?
SVJEDOK: Nisam.
BRANILAC: Pa, zašto?
SVJEDOK: Ovako, znači, prvo zato što u samoj proceduri, kasnije kada sam, nije ni navedeno da je bila obaveza da ja nju poznajem direktno i da poznajem sadržajno šta u njoj stoji. /…/
BRANILAC: /…/ Znači, vi smatrate da vi to niste bili dužni uopšte da pročitate i da se to ne odnosi na vas?
SVJEDOK: Da.
BRANILAC: /…/ Vi kažete da niste dužni pročitati, piše da van radnog vremena HES-a kontrolu napajanja električnom energijom rashladnih uređaja u kojima se čuvaju imunobiološki preparati, vrši portir. Radnik za kog vi odgovarate.
SVJEDOK: Posredno. /…/ Ja, nad njegovim tim radom vršim posredni nadzor. Ne mogu znati to je l’ on radi ili ne radi.
BRANILAC: On je dio vaše službe, portir.
SVJEDOK: Jeste. Slažem se.

/…/ BRANILAC: Ali, je li to, znači, rok u kom portir ne mora da obavijesti glavnu sestru? Je l’ vi tako tumačite tu proceduru? Da 4 sata može biti Dom zdravlja bez struje i da niko ne mora biti obaviješten?
SVJEDOK: Pa, ne bi trebalo tako da bude, ali je procedura, ako ćemo je čitati kako piše strogo formalno, onda bi tako – da ne mora baš odmah neposredno da obavijesti. Može obavijestiti, može za 15, 20 minuta, pola sata.
BRANILAC: Evo, kažem, ja ću pročitati samo nastavak rečenice, znači: “Kontrolu vrši portir koji u slučaju napajanja električnom energijom obavještava glavnu sestru.” Nema ništa za pola sata, za sat, za tri, za četiri. Kaže obavještava u slučaju prekida.
/…/ SVJEDOK: Pa, u Domu zdravlja jedina služba koja stalno radi je hitna pomoć.
BRANILAC: Pa, nestanak kod njih struje, znači, sad portir ne treba 4 sata nikoga obavijestiti da je nestalo struje u hitnoj službi?
SVJEDOK: Trebao bi da obavijesti. Ako radi da. Naravno.
BRANILAC: Pa, je li to sad dio, što se kaže, vaše službe? Ta aktivnost?
SVJEDOK: Jeste, jeste aktivnost dio, ali praćenje te aktivnosti, opet kažem, u nadležnosti, piše po pravilniku, i referenta koji vrši nadzor nad radom i glavne sestre koja dnevno prati te aktivnosti.
BRANILAC: Ali vaša obaveza kao načelnika bila bi bar to da vi znate, da ste upoznati s tom procedurom i s tom obavezom portira?
SVJEDOK: Pa, ja se slažem da sam mogao biti i trebao eventualno biti upoznat sa njom ako bi…, a morao bih znati da je portir u toj službi. Znači, on ima opis posla rada. Ako bi se vratili na početak priče kada je to sve išlo, mogao sam ja reći da portiri nisu radili po toj proceduri, a trebali su da rade. I oni bi rekli usmeno: „Ti si mi rekao.“ Ja bih rekao: „Nisam.“ Mislim, otišli smo u neku drugu… /…/
BRANILAC: /…/ Još jedna procedura sa kojom bi vi trebali biti upoznati, jeste procedura koja se zove Bezbjednost pacijenata, posjetilaca i osoblja Pr-N-020 od 11.06.2013. Je li vam ta procedura poznata?
SVJEDOK: Nije mi poznata.
BRANILAC: Jeste je ikad pročitali?
SVJEDOK: Nisam.
BRANILAC: Ni vidjeli?
SVJEDOK: Ne.
BRANILAC: Je l’ vi znate da su tom procedurom izričito propisane vaše obaveze kao načelnika te službe?
SVJEDOK: Nisam znao.
BRANILAC: I po vas i portira i vas u odnosu na portire. Ali vas lično, kao načelnika službe?
SVJEDOK: Ne, nisam.
BRANILAC: /…/ Strana 3 do 7 ove procedure, znači to je od 2013, to je, znači, osam godina na snazi prije ovoga što se dešava. Nadležnost portira, između ostalog, evidentiranje svih događaja i preduzetih mjera i aktivnosti u toku smjene u knjigu zapažanja. /…/ Načelnik službe za pravne, kadrovske i opšte poslove svakodnevno pregleda knjigu zapažanja i preduzima odgovarajuće mjere o stanju i problemima u oblasti fizičko-tehničkog obezbeđenja, redovno izvještava direktora jedanput nedeljno i, vanredno, po potrebi. Evo, znači, ono što vi sve govorite da Lajić treba da radi, ovdje piše da to vi treba da radite.
SVJEDOK: Vremenski period rada mog je bio samo dovoljan da se upoznam dobro sa Pravilnikom o sistematizaciji. /…/
BRANILAC: /…/ Znači, niste nikad ni tu knjigu zapažanja ni vidjeli?
SVJEDOK: Ne.

BRANILAC: /…/ Ko će uključiti taj agregat kad nestane struje, a portira nema?
SVJEDOK: Pa, to je trebalo da o tome vodi računa glavna sestra. Bar je vodila do tada. Do tada je vodila glavna sestra, sve o tome, o tome svemu računa. Tadašnja glavna ili ona prije nje. I valjda tako unazad praksa.
BRANILAC: Jeste li ovu proceduru o vanrednim okolnostima bar pročitali?
SVJEDOK: Nisam.
/…/ BRANILAC: Je l’ znate ko je dužan da predvidi mjere i aktivnosti, znači, u slučaju tih vanrednih okolnosti, znači, struja, poplava, zemljotres, bilo šta, da predvidi kako će funkcionisati Dom zdravlja u tim okolnostima? Ko je nadležan da to predvidi?
SVJEDOK: Ne znam. Pretpostavljam direktor.
BRANILAC: Eto, tačno. Piše direktor. I što je logično. I isto tako, kažem, je li logično da od novembra mjeseca do aprila da vi znate da noću, ako se desi u tih šest mjeseci da nestane struje, da neće imati ko uključiti taj agregat?
SVJEDOK: /…/ Držao sam se striktno, upravo zbog, u praksi da sam našao dosta propusta, ne samo vezano za HES, nego generalno, ja sam se držao uvijek pravilnika o sistematizaciji ono, što kaže, sve druge naloge … postoje po nalogu rukovodioca, načelnika, direktora, glavne sestre, smatrao sam da je nalog, upravo je procedura jedna vrsta naloga. Jer ona detaljno propisuje ono što nije propisano ugovorom o radu i pravilnikom o sistematizaciji.

BRANILAC: Vama je pokazana i ova vaša izjava, ovo što ste vi dostavili Javoru od 26.04.2021. Pa, na prvoj strani vi na tri mjesta govorite o neformalnom, upotrebljavate taj termin neformalno. /…/ Neformalni sastanak, neformalni razgovor, neformalna usmena odluka. Je li to pravno postupanje?
SVJEDOK: Nije pravno postupanje.

BRANILAC: I on /Dalibor Lajić/ je na bolovanju i u vrijeme kad se ovo događa, ovaj prekid napajanja električnom energijom, ovaj, tako da, u suštini, kad on pravi tu šihtaricu, to je, znači, fiktivni opis, tu nema pravog nadzora?
SVJEDOK: Pa, nema, očigledno nema pravog nadzora.
BRANILAC: A ko bi onda mogao, nema vas, nema njega?
SVJEDOK: Trebala bi glavna sestra. Opet po pravilniku o sistematizaciji.

BRANILAC: E, sad, vi ste rekli da u martu 2021. Lajić popunjava tu šihtaricu, iako je na bolovanju, a onda tu zvaničnu je Aleksandra Bašić potpisala?
SVJEDOK: Potpisuje za mart.
BRANILAC: Što znači da u martu i ona zna da nema portira noću u Domu zdravlja?
SVJEDOK: Pa, da pretpostavljam da treba da zna. Ja mislim da niko nije mogao reći da ne zna da portir ne radi. Iskreno, to je moje mišljenje, fizički da ih nema kad, ovaj, kad ih nema stvarno iz razloga koji su objektivne prirode bili.

BRANILAC: Vas nema od 1.3, ali govorim o glavnoj sestri Dušanki, pošto je ona od 22.03. Tad ona dolazi na te sastanke jutarnje, znači tri sedmice, jutarnje sastanke imaju direktor, pomoćnik direktora, glavna sestra i za te tri sedmice nema rasprave o tome gdje su portiri noću i šta će biti ako nestane struje?
SVJEDOK: Očigledno je tako, očigledno tako ispada.
BRANILAC: I niko ništa nezna?
SVJEDOK: Kosi se malo s logikom i s onim što piše u pravilniku, opet ja, o sistematizaciji.
BRANILAC: Dobro, u suštini ja nemam više pitanja.

/…/ SUDIJA: Recite nam ovako, da l’ je ikad iko vršio provjeru, da li su radnici upoznati sa tim procedurama?
SVJEDOK: Pa, jesu, postoje te… provjere… godišnje.
/…/ SUDIJA: Što znači da neko može i biti maknut s nekog radnog mjesta ako ne poznaje pravila procedure, je l’ tako? Ne može svako biti glavna sestra.
SVJEDOK: Pa, ne bi trebalo da može, al’…
SUDIJA: Al’ imamo de facto i de jure.
SVJEDOK: To je baš velika razlika.
SUDIJA: Pa, velika razlika. Zato vas ja to pitam, malo smo danas vidjeli, vidim da i vi niste upoznati sa velikim, evo, kroz vašu izjavu, niste upoznati sa velikim brojem tih procedura. Znači, one su značajne, imaju svoju težinu, al’ isto tako, pa mora, znači, te same procedure, znači ipak 96 procedura je puno, ali hoću da kažem, znači, možda se mogu segmentirati i izdvojiti, znači, ne znam deset, 12 procedura, za ovu službu, onih za onu službu, itd. Ono što se vezuje, znači, za onu užu, neću reći specijalnost, al’ iz domena onoga što je propisano pravilnikom. /…/ Dobro, ukoliko nemamo više pitanja, možemo svjedoka otpustiti.

/nastaviće se/

Katarina Panić – prijedordanas.com

EKSKLUZIVNO – Serijal tekstova: Iz sudnice o slučaju 1.342 vakcine prijedorskog Doma zdravlja

Prvi dio – Uvodna riječ odbrane

Drugi dio – Svjedočenje Dijane Đerić

Treći dio – Svjedočenje Sandre Kusonjić

Četvrti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 1. dio

Peti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 2. dio

Šesti dio – Svjedočenje Aleksandra Škorića

Sedmi dio – Svjedočenje Milana Knjeginjića

Osmi dio – Svjedočenje Aleksandre Bašić

Deveti dio – Svjedočenje Dalibora Lajića

Deseti dio – Svjedočenje Draška Brezičanina

Jedanaesti dio – Svjedočenje Milenka Jokića

Dvanaesti dio – Svjedočenje Miroslava Senića

Trinaesti dio – Svjedočenje Željka Trninića

Četrnaesti dio – Svjedočenje Biljane Stjepanović