Svjedočenje Dalibora Lajića

Portal prijedordanas.com u nastavcima donosi izbor izgovorenog pred Osnovnim sudom u Prijedoru tokom krivičnog postupka po optužnici Okružnog javnog tužilaštva /OJT/ Prijedor, iz oblasti privrednog kriminala, protiv načelnice Higijensko-epidemiološke službe /HES/ Doma zdravlja Prijedor Milice Otković zbog neupotrebljivosti 1.342 vakcine Sputnjik Ve i imovinske štete za Republiku Srpsku od 45.010,68 KM.

U prvostepenom postupku Milica Otković je oslobođena krivice.

Danas donosimo dijelove saslušanja svjedoka Dalibora Lajića /u vrijeme predmetnog događaja referent zaštite na radu u Domu zdravlja Prijedor/ od 26. aprila 2023. godine. Sudija je Nebojša Manojlović, okružni javni tužilac Sanja Đaković, a branilac Milice Otković je advokat Savan Zec.

TUŽILAC: Recite mi zašto onda prestaje kao vršenje nadzora nad radom portira to, kad ste rekli, 2020.?
SVJEDOK: 31.08.
TUŽILAC: Dobro, a zašto prestajete da vršite nadzor?
SVJEDOK: Pa, da vam to objasnim, moramo se vratiti u juni mjesec.
TUŽILAC: Pa, ukratko objasnite.
SVJEDOK: Evo, ukratko. Krenulo je da se tim momcima zadaje nekih poslova koji nije njima u opisu poslova. Recimo, jedan od tih poslova je da ujutro, ne svako jutro, u određeno vrijeme, guraju trebovanje od skladišta koje se nalazi u medicini rada do glavne zgrade Doma zdravlja, za potrebe medicinskih sestara, laboratorije i slično. Budući da je u to vrijeme bilo dva portira koji su invalidi…
TUŽILAC: Ja se izvinjavam. Koliko je bilo portira tad, u to vrijeme?
SVJEDOK: Pet. Budući da su dva portira bila invalidi, kad su njima spadali taj dan da oni to guraju, to sam radio ja, imajući obzira prema njima. Budući da ja imam oštećenje, hernijaciju C3, C4 diska, oštećenje C5, C6, C7, pet u nizu, ja sam pozvao načelnika službe i obavijestio njega da ću ja to gurati još mjesec dana.
TUŽILAC: Dobro. Kad kažete načelnika službe, kog načelnika službe?
SVJEDOK: Aleksandra Škorića, on je načelnik pravnih, kadrovskih i opštih poslova, službe za pravne i kadrovske poslove, i rekao da ću ja gurati još mjesec dana, da moraju iznaći rješenje za to. Kad je isteklo tačno zakonski mjesec dana, kad su oni trebali sljedeći put, palo, je l’ sad na Branislava ili na Vladimira, na jednog od njih dvojice, i trebao sam ja i ja sam rekao da ne mogu. Ja sam upozorio da moraju naći rješenje za to adekvatno. Aco i glavna sestra oko toga su rekli da se to mora, da se mora tako, ja sam otišao kod njega i najavio otkazni rok i dobio otkaz u julu mjesecu. Tad je tadašnja direktorica Slavica Popović bila na putu.
TUŽILAC: A da se mi vratimo na taj avgust, da ne idemo predaleko.
SVJEDOK: Evo, sad dolazimo na avgust. Vraća se Slavica Popović doktorica sa godišnjeg, poziva mene i pita šta je to bilo i ja njoj objasnim, između ostalog, prije toga su objasnili Aleksandar i Milica njoj sve, ja kažem, jesu vam rekli, kaže, jesu, i ja sam rekao njoj šta je, da neću više raditi, da ne mogu, ne smijem, da ne mogu dovoditi svoje zdravlje i život u opasnost i ona je rekla da ja se vratim raditi kao referent zaštite na radu i da neću voditi portire. Mi smo to zvali voditi portire. Na takav način ja od 31.08. ne vodim više portire.

TUŽILAC: Dobro, onda, u tom smislu, ja bih opet iz zapisnika kojeg sam već prezentovala, kažete: “Ne sjećam se tačnog datuma i mislim da je bilo početkom 2020. kada je jedne prilike došlo do prekida hladnog lanca čuvanja vakcina, zbog čega je tadašnji direktor Dom zdravlja Marjanović Milica preuzela dodatne mjere obezbjeđenje istog.” Sjećate li se sad toga?
SVJEDOK: Sjećam se.
/…/ TUŽILAC: Vi vršite taj nadzor nad radom portira, oni rade 24 sata /…/ Da li tada ima nekih njihovih dodatnih zaduženja, da li u tom smislu…?
SVJEDOK: Imaju, imaju. Oni su imali obavezu da u toku, kada nestane električne energije, da zovu glavnu sestru ustanove da je nestalo električne energije i to je njihov zadatak.
TUŽILAC: Da li su oni imali još neki zadatak mimo toga? /…/
SVJEDOK: Da vam kažem. U jednom periodu, možda jedno 3 mjeseca, to je bilo od maja, slagaću datum, mislim 3 ili 4 mjeseca, Sandra Kusonjić me je pozvala i rekla mi da, odnosno zamolila me, da je zamolila direktorica tadašnja Marjanović, da portiri bilježe na frižideru novom koji je došao u Dom zdravlja temperaturu trenutnu na frižideru.
/…/ TUŽILAC: Kako su oni to bilježili?
SVJEDOK: Tako što su svako 3 sata došli kod frižidera i pogledali temperaturu i unijeli u…
TUŽILAC: Je li to vidljivo sa spoljne strane frižidera?
SVJEDOK: Jeste. /…/ Ima displej na frižideru. /…/ Imali su strogu zabranu da otvaraju i da gase, pale, da diraju išta oko frižidera. Samo dođu i pročitaju na displeju temperaturu i unesu u temperaturni karton. Ujutru nadzorni tehničar provjeri to šta su oni pisali i potpiše se.
TUŽILAC: A do kada oni vrše ta zaduženja da bilježe temperaturu?
SVJEDOK: 31.08. sam ja rekao da ne bilježe više temperaturu.
/…/ TUŽILAC: A ko vam je rekao da se prekine sa tom praksom mjerenja?
SVJEDOK: Ne mogu se sjetiti. Razgovarao sam u više navrata i sa direktoricom, a razgovarao sam i sa službom HES-a, zato što je bila kontrola, u to vrijeme je bila kontrola, kupljen je novi UPS, koliko UPS drži električnu energiju, i došlo je do zaključka da kad su momci iskontrolisali to da UPS drži 5 sati. Budući da je tad HES radio i drugu smjenu, radio je do 11 sati, a ujutro je kretano u 6 zbog epidemiološke situacije i toga svega, došlo se do zaključka da maltene UPS štiti taj frižider, crni, visoki, sa displejom, lijepi onako, cijelo vrijeme i da vakcine nemaju sat vremena prije i sat vrmena poslije, da nema šanse da dođe, jer one su, te vakcine su čuvane na temperaturi do +7 stepeni, standardne vakcine, da nema šanse da dođe do kvara. Kad sam ja saopštio ovo, obavijestio sam Sandru Kusonjić, tad portiri više neće pisati temperaturu. I samo da vam objasnim ovo zašto je bilo za građane opasno. Vrlo opasno zato što portiri su imali zadatak da prime pacijenta u službi hitne medicinske pomoći, a u međuvremenu su morali da paze na temperaturu koja nije bila u proceduri, da čuvaju skladište u medicini rada koje nije bilo u proceduri. Cijelo vrijeme sam ja zahtijevao tu proceduru da se napiše i da to bude sve objedinjeno. Zamislite kad dođe sad pacijent u hitnu, gdje mu se radi o moždanom ili srčanom udaru, a ovaj piše temperaturu. Njemu se radi o minutama i zato sam ja cijelo vrijeme insistirao da se taj problem riješi sa pisanjem temperature.

TUŽILAC: Ništa vam nije poznato u vezi toga?
SVJEDOK: Pazite, u Domu zdravlja je sistem rada ako vam neko kaže, ‘aj’ pomjerite ovo ovdje, i vi pomjerite, dokažete da znate to pomjeriti, gotovo je – vi to radite do kraja života. Zato, ja kad sam prestao da vodim portire, znači, oni meni više nisu bili u malom mozgu, nisam htio uopšte da znam ni šta rade ni šta treba da rade, niti da imam ikakvog dodira sa njima uopšte, znači, nisu me zanimali kao služba. E, zato nisam znao.

BRANILAC: Je li vam poznata ta knjiga zapažanja?
SVJEDOK: Jeste.
BRANILAC: Jeste je vi fizički vidjeli u radu poritira?
SVJEDOK: Jesam. Pa, kolko puta mi je pokazivano. To oni uveče, pazite, Dom zdravlja je takve prirode, tu ima raznoraznih bolesnika, kako da kažem, pacijenata, pardon, pogrešno sam se izjasnio. Ima narkomana, dolazi do lupanja stakala na hitnoj službi, moralo se to evidentirati, to se evidentiralo, između ostalog, u tu knjigu.
BRANILAC: I vaša obaveza jeste bila, dok ste vodili nadzor nad portirima, da pogledate tu knjigu, da vidite šta su portiri u svom radu zapazili?
SVJEDOK: Da,da. /…/
BRANILAC: Ovo vas sve pitam zato što mi je vaš pretpostavljeni, u to vrijeme, Aleksandar Škorić, prilikom svjedočenja rekao da nikad nije ni vidio ni čuo za tu knjigu zapažanja. Je li vama poznato je li on vidio nekad tu knjigu?
SVJEDOK: Ne mogu vam ja to tvrditi.
BRANILAC: Dok ste vi tamo radili, vi tu knjigu pregledali, je li ikad ta knjiga pokazana Aleksandru Škoriću?
SVJEDOK: Pazite, zašto ja vama to ne mogu tvrditi. Ja vama to ne mogu tvrditi iz jednog razloga. Vođenje portira sam ja preuzeo od Sandre Kusonjić, a ne od Aleksandra Škorića. Sandra Kusonjić je vodila portire cijelo vrijeme, znači, načelnici službe su, kako da to definišem ili da nazovem, cijelo vrijeme eskivirali nekako to vođenje portira. /…/ On bi trebao da zna. /…/ Referent zaštite na radu je referent. Načelnik službe prima 20 posto, ja nisam dobio nikad 1 posto na vođenje portira, a radio sam poslove koje radi načelnik.

BRANILAC: Recite mi jesam li ja u pravu da je ili u oktobru ili novembru, vi mi precizirajte kad, održan jedan sastanak kod Aleksandra Škorića na kom ste prisutni vi, tri portira i sestre iz hitne službe? /…/
SVJEDOK: Pokušao sam da saznam informaciju, jer kad smo izašli sa ročišta moga, gdje sam ja tužio Dom zdravlja, za taj sastanak me pitao načelnik službe Aleksandar Škorić, i ja kažem njemu, Aleksandre ja nisam bio na tom sastanku. On je, bilo je tu svašta, neću da pričam, svašta šta je bilo, ljutito, šta mi je čovjek sve izgovorio, bio je i moj advokat tu, svašta nešto, da bi ja došao kući i bio slobodan da nazovem Milicu Pijak i Radmilu Gnjatović da pitam da li je bio taj sastanak i da li sam ja bio prisutan, i ona tvrdi da sam ja bio prisutan na tom sastanku, ne sjećajući kad je bilo ni šta je pričano, da sam ja bio na tom sastanku, i ja samo sam pitao jednu stvar: što bi’ ja bio prisutan na tom sastanku, a ne vodim portire, i ništa drugo. Znači, nisam bio prisutan. To je moj odgovor.

BRANILAC: A ko vama kaže prenesite portirima da više neće pisati tu temperaturu, ko vam taj nalog izdaje?
SVJEDOK: Zadnji razgovor smo vodili Sandra Kusonjić i ja oko toga, zadnji razgovor. Prije toga, ja mislim da sam razgovarao i sa direktoricom na tu temu, ali ne mogu vam ja sad to… Prvo, neću nikoga da optužim, nego onako kako jest, ali zadnji razgovor smo, jer to se nije moglo definisati bez znanja HES-a, zato što je bila odluka po pravilu da svako jutro se pregleda temperaturni karton.
BRANILAC: A jesam li ja u pravu taj zadnji vaš razgovor sa Sandrom Kusonjić da je tekao tako da je Sandra Kusonjić saznala da portiri prestaju obilaziti frižidere i pitala vas da li direktorica zna za to i da ste vi Sandri Kusonjić rekli: “Zna, jer je to njena odluka”?
SVJEDOK: Moguće je da sam rekao, bilo je davno. Uglavnom, znam da sam razgovarao sa Sandrom. Moguće je da sam rekao, ali nemojte me uzeti zdravo za gotovo, moguće je da sam rekao.

BRANILAC: Vi ste, ustvari, čitavo to vrijeme na bolovanju?
SVJEDOK: Cijelo vrijeme. Protiv mene se vodi disciplinski postupak dok sam ja na bolovanju.
/…/ BRANILAC: Jesam li ja u pravu da je protiv vas pokrenut i vođen ovaj disciplinski postupak i izrečena mjera povreda radne obaveze jer se vama stavljalo na teret činjenica da portiri nisu radili tu noć kad su propale ove vakcine?
SVJEDOK: Jeste. /…/ Ja sam kažnjen 11 posto, a njih troje po 15 posto. Ja 11 posto zato što nisam u tom vremenu bio tu.
/…/ BRANILAC: Dobro, jer evo u ovom vašem prigovoru koji vi pišete, neke stvari baš i naglašavate koje su ovdje bitne za ovaj predmet. Recimo kada vi na strani 3 postavljate retoričko pitanje, da li je Dalibor Lajić trebao da obavijesti načelnika službe Aleksandra Škorića da je Aleksandar Škorić ukinuo rad portirima, pa se to vi pitate u tom vašem prigovoru.

BRANILAC: Vi kažete, faktički ste prestali voditi, ali po ovom pravilniku vi vodite čitavo vrijeme, jer tu piše u pravilniku da je to vaš posao?
SVJEDOK: To nije moj posao. Organizaciju i rukovođenje službom radi načelnik služe. Ako ćemo tako definisati šta sam ja morao, to je nadzor nad radom, nad nečim što je definisano. Ako ćemo već tako, a nisam to radio, a zato što nisam to radio trebalo je neko onda 31.08. da pokrene disciplinsku protiv mene, a ne kad se desilo zlo. Sve je dobro dok je dobro, a kad se desi zlo, onda je zlo.

BRANILAC: E, sad pošto vi znate da je obaveza portira, u slučaju prekida snabdijevanja električnom energijom, da obavještava glavnu sestru o tome, jeste li vi Aleksandra Škorića pitali, a ko će sad obavijestiti glavnu sestru kad nestane struje, ako oni ne rade noću?
SVJEDOK: Nisam pitao zato što mi nije u tom momentu, kako se zove, ja ne vodim portire u tom momentu I, pazite, ne petljate se u posao. Maloprije sam vam objasnio kako funkcioniše Dom zdravlja. Ne petljate se u posao koji vas trenutno ne zanima. Jedino tako možete opstati. Ja sam u Domu zdravlja jedno vrijeme vodio osam poslova.

SUDIJA: Konstatuje se da OJT u spis predmeta ulaže zapisnik o saslušanju svjedoka Lajić Dalibora PU Prijedor /…/, pa pitam optuženu i njenog branioca da li su upoznati sa sadržajem navedenog zapisnika i imaju li kakvih prigovora ili komentara vezano za isti?
BRANILAC: Upoznati, nemamo nikakvih primjedbi, saglasni, uz samo jednu napomenu. Mi to smatramo bitno, zbog ranijeg svjedoka, Aleksandre Bašić, i ono što sam napominjao i prošli put, pa i danas. Znači, vrijeme trajanja sastavljanja zapisnika. U pitanju je zapisnik sa istim brojem stranica. /…/ Kod Aleksandre Bašić, navodno, taj zapisnik je sastavljen za 30 minuta, a ovaj zapisnik za 2 sata i 40 minuta. I upravo je to tvrdnja odbrane da je to realno vrijeme za koje se i sastavlja taj zapisnik u policiji, a da ono što je kod Aleksandre Bašić, znači, da je to unaprijed pripremljen tekst koji je Aleksandra samo potpisala u policiji.

/nastaviće se/

Katarina Panić – prijedordanas.com

EKSKLUZIVNO – Serijal tekstova: Iz sudnice o slučaju 1.342 vakcine prijedorskog Doma zdravlja

Prvi dio – Uvodna riječ odbrane

Drugi dio – Svjedočenje Dijane Đerić

Treći dio – Svjedočenje Sandre Kusonjić

Četvrti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 1. dio

Peti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 2. dio

Šesti dio – Svjedočenje Aleksandra Škorića

Sedmi dio – Svjedočenje Milana Knjeginjića

Osmi dio – Svjedočenje Aleksandre Bašić

Deveti dio – Svjedočenje Dalibora Lajića

Deseti dio – Svjedočenje Draška Brezičanina

Jedanaesti dio – Svjedočenje Milenka Jokića

Dvanaesti dio – Svjedočenje Miroslava Senića

Trinaesti dio – Svjedočenje Željka Trninića

Četrnaesti dio – Svjedočenje Biljane Stjepanović