Svjedočenje Sandre Kusonjić

Portal prijedordanas.com u nastavcima donosi izbor izgovorenog pred Osnovnim sudom u Prijedoru tokom krivičnog postupka po optužnici Okružnog javnog tužilaštva /OJT/ Prijedor, iz oblasti privrednog kriminala, protiv načelnice Higijensko-epidemiološke službe /HES/ Doma zdravlja Prijedor Milice Otković zbog neupotrebljivosti 1.342 vakcine Sputnjik Ve i imovinske štete za Republiku Srpsku od 45.010,68 KM.

U prvostepenom postupku Milica Otković je oslobođena krivice.

Danas donosimo dijelove saslušanja svjedoka Sandre Kusonjić /u vrijeme saslušanja i u vrijeme predmetnog događaja viši sanitarni tehničar u HES-u/ od 13. decembra 2022. godine. Postupajući sudija je Nebojša Manojlović, okružni javni tužilac Slađana Marić, branilac Milice Otković advokat Savan Zec.

TUŽILAC: Šta se dešava 12. aprila?
SVJEDOK: Dolazim na posao. Otvaram zamrzivač. To je bilo, mislim, 7:05. Uzmem data loger i vidim da je temperatura na displeju – 7,3. S obzirom da je u to vrijeme vakcinalni punkt počinjao da radi od pola 8, koleginica koja je došla po vakcinu je bila prisutna. /…/ U momentu, znači, kad je frižider, kad sam ja ga otvorila, bila je, znači, tu Bojana Radovančević, radnik naše službe. Došao je vozač Pero Štulić koji je trebao da preveze Milicu Anđić na vakcinalni punkt i ja sam bila tu. I ja sam njih sve zamolila da izađu. /…/
TUŽILAC: I na kolikoj temperaturi se one moraju čuvati?
SVJEDOK: One su čuvaju, prema metodološkom uputstvu, znači, od -20 do -25, a prema proizvođaču, znači, temperatura ne smije da bude niža od -18.
TUŽILAC: Šta dalje radite?
SVJEDOK: E, ja sam onda zamolila, znači, koleginicu iz službe Bojanu Radovančević da pozove glavnu sestru ustanove koja je od nas udaljena tri metra. Njena kancelarija. Da dođe. S obzirom da je koleginica bila nadzorni tehničar službe i dobro je upućena, znači, uopšte u vakcinaciju i hladni lanac, da jednostavno još jednom pogledamo. Jer, znate, u tom trenutku otvaranja frižidera, ja ću možda upotrijebiti netipičan izraz, ali je to tako: ja sam umrla i rodila se.
TUŽILAC: Koga ste pozvali?
SVJEDOK: Dušanku Smiljanić, glavnu sestru.
TUŽILAC: I šta preduzimate tad?
SVJEDOK: E, tada smo nas dvije, s obzirom da nam je doktorica načelnica, znači, bila na godišnjem odmoru, mi smo otvorile zamrzivač. Još jednom pogledala data loger. Zatvorile ga. Onda smo nazvali doktoricu. Konstatovali smo da je vakcina još uvijek zaleđena. /…/ Nazvale kolegu na Institutu Dejana Arežinu. Znači, on nam je rekao da pošaljemo to očitanje data logera. Pitali smo ga šta dalje da radimo. On je rekao: „Ne znam. Moram kosultovati dr Jelu Aćimović. Javićemo vam se.“
TUŽILAC: I je li vam se javio poslije?
SVJEDOK: Nikada. /…/ Niti je odgovorio na mail.
TUŽILAC: Jeste se poslije čuli sa načelnicom Milicom?
SVJEDOK: Ja sam sve vrijeme sa dr Milicom bila u kontaktu. Doktorica je došla u prostorije službe. Izdavali smo dok god je vakcina bila zaleđena. Znači, vakcina je izdavana, jer je bila bezbjedna, prije svega za pacijenta. Onog momenta kad je dr Milica vidjela da ta vakcina mijenja konzistenciju, zaustavila je izdavanje.
TUŽILAC: Mijenja konzistenciju u smislu da nije više zaleđena?
SVJEDOK: Pa, ona je i izašla, zadnja vakcina je izašla na punkt zaleđena, a već sve poslije toga je bio rizik.

TUŽILAC: A je li vam poznato je li nestajalo električne energije preko vikenda? /…/ Je li utvrđivano usljed čega je došlo do pada temperature u zamrzivaču?
SVJEDOK: Ja kad sam otvorila zamrzivač i vidjela temperaturu, prva moja reakcija je bila da nazovem službu hitne pomoći, s obzirom da oni rade 24 sata. Kolega koji mi se javio, došao je u smjenu i rekao da mu je kolega iz noćne prenio da je struja nestala oko 4 sata i da je nije bilo do pola 7. I to je, znači, meni je odmah bilo jasno da nije bilo struje i da je to uzrok, da kažemo, pada temperature u frižideru. /…/ Ja sam očekivala da sa -7 dolaskom električne energije će ta temperatura normalno da ide u duboki minus. Međutim, kad sam otvorila tad, to je bilo -5 i nešto. I onda sam primijetila da su se počele orošavati ivice zamrzivača. E. Uzela sam fizički vakcinu, pogledala i tad sam primijetila da postoje mali tragovi da se ona počinje topiti. Ja sam Dušanku Smiljanić, znači, glavnu sestru zamolila, jer mislila sam da od straha možda ja više i ne vidim dobro. Ona je pogledala. Prvo mi je rekla, nisi u pravu. A onda kad je pogledala, kaže jesi. Mi smo automatski o tome obavijestili načelnicu dr Milicu Otković i dr je, zaista, u najkraćem roku došla, pogledala vakcinu i na osnovu, naravno, toga odlučila o količini koja će se dalje izdavati prema vakcinalnom punktu.

BRANILAC: 2020. imate jedan, kako ga god nazvali, incident, akcident, da vam prestaje, odnosno da dva rashladna uređaja na dvije lokacije, u okviru Doma zdravlja, prestaju sa radom zbog prestanka snabdijevanja električnom energijom. Je li tako?
SVJEDOK: Tako je.
BRANILAC: I poslije toga dolazi do ideje da vi ponovo aktivirate te sonde.
SVJEDOK: To je bilo na sastanku kod direktorice dr Marjanović, ne mogu se sjetiti imena. Doktorica Marjanović, koja je u tom momentu bila direktor, ona je pozvala na sastanak mene, dr Milicu, tadašnju glavnu sestru Milicu Pijak. Bila je prisutna i dr Dijana Đerić, pomoćnica, i naš administrator sistema, gospodin Milenko Bašić. Tadašnja direktorica, pored želje da kupi bolji rashladni uređaj, da kažemo, kvalitetniji, izdala je, da kažemo, svojoj službi javnih nabavki, znači, instrukcije da se krene u nabavku kvalitetnijeg rashladnog uređaja i da se te sonde pokrenu. Za to je direktno zadužila, znači, tadašnjeg administratora gospodina Milenka Bašića da on te sonde ponovo stavi u funkciju.
/…/ SUDIJA: A koje vakcine su propale, koje vrste?
SVJEDOK: To su vakcine iz kalendara obavezne imunizacije za djecu.
BRANILAC: I je li taj Milenko Bašić aktivirao te sonde? Je li to proradilo?
SVJEDOK: Nije.
BRANILAC: Zašto?
SVJEDOK: Nije proradilo. /…/ Ja vam ne znam detalje, ali znam da je imao tehničke probleme i znam da nije imao aktivacione kodove za pokretanje sondi. I nikada nisu aktivirane do dana današnjeg.
BRANILAC: I to je glavna sestra znala?
SVJEDOK: Znala je zato što ja kad sam predala svoj službeni telefon, po prestanku moje funkcije glavne sestre, ta aplikacija je ostala na tom službenom telefonu i /…/ direktorica je tadašnja rekla da se ta aplikacija treba postaviti i na telefon glavne sestre. Tako da je ona znala da nije postavljeno.
/…/ BRANILAC: I sad se desi ovo 12. aprila 2021. I šta sad biva sa tim sondama? Je l’ ih neko traži? Je l’ ih vadi neko iz tih skladišta, fioka?
SVJEDOK: Ja mislim da je glavna sestra preuzela sve sonde. Gdje ih je odnijela ne znam, ali je rekla da direktor traži te sonde. Mislim da su sumnjali, izvinite, da one fizički još uvijek postoje.
BRANILAC: Ali su pronađene.
SVJEDOK: Pa, naravno. Svih sedam je i sada tu.
BRANILAC: I, jesu li te sonde sad, poslije 12. aprila, aktivirane?
SVJEDOK: Ne.

BRANILAC: Sad ste vi opisali taj problem 2020. I poslije toga, kada se desio taj incident, jesam li ja u pravu da je doktorica tadašnja koja je bila direktor Doma zdravlja Milica Marjanović naredila da portiri obilaze svaka tri sata te rashladne uređaje i mjere temperaturu?
SVJEDOK: Jeste. Ona je /…/ rekla da ja napravim neki obrazac gdje će se voditi ta evidencija /…/ i oni su u tu evidenciju svaka 3 sata se upisivali, potpisivali. Policija je imala na uvid u tu evidenciju i ona i sad postoji u službi.
BRANILAC: Jesam li ja u pravu da sad te 2020. u nekom periodu, ispravite me, recite koji mjesec, ali ja ću reći u junu mjesecu 2020. da vas Dalibor Lajić obavještava da portiri više neće očitavati temperaturu rashladih uređaja, jer je nabavljen UPS uređaj?
/…/ SVJEDOK: Znači, kraj avgusta mjeseca Dalibor Lajić je došao /…/ u sobu 41 i meni rekao, /…/ citiram: „Portiri više neće evidentirati temperaturu na temperaturne liste zato što ste dobili UPS koji može da čuva 2 sata, da održava frižider, napaja frižider.“ /…/ Moje refleksno pitanje je bilo da li je sa tim upoznata direktorica Doma zdravlja, tadašnja direktorica dr Slavica Popović. Moram reći da se ja tu negdje lično nisam baš složila sa tom odlukom. I zato sam i postavila to pitanje. I on mi je rekao da je direktorica upoznata sa tim i da je to njena odluka.

BRANILAC: /…/ Opisali ste kako, poslije 12. aprila, odjednom sve ste dobili. Dobili ste prostoriju, UPS, sve, aktivirali frižider.
/…/ SVJEDOK: Moram reći dobili smo i video nadzor i dobili smo ugovor sa transfuzijom.
BRANILAC: /…/ Da li sam ja u pravu da je u septembru mjesecu ’21 godine, pokvario se taj Emsas?
/…/ SVJEDOK: Jeste.
BRANILAC: Gdje ste tad prebacili vakcine?
SVJEDOK: Na transfuziju.
BRANILAC: I u koji zamrzivač ste ih smjestili?
SVJEDOK: Transfuzija ima zamrzivač ladičar. Koliko litara ne znam, ali znam da je Beko.
BRANILAC: I tamo su onda mjesecima poslije toga /…/ bile smještene te vakcine, bez ikakvog problema, i korištene i narod vakcinisan?
SVJEDOK: Tako je.
BRANILAC: E, samo mi recite ko je uopšte za Zavodom tim za transfuziju ugovorio i dogovorio da se ove vakcine, znači, iz ovog Emsasa transportuju i prebace u taj Beko zamrzivač na transfuziji?
SVJEDOK: Mislim da je dr Dijana Đerić, pomoćnik direktora. Gospodin Javor je, ono, bio u kampanji za gradonačelnika, a doktorica je bila prokurator, šta god to značilo.
BRANILAC: A je li bio upoznat direktor sa tim da se te vakcine, da se prebacuju u Beko zamrzivač?
SVJEDOK: Jeste. /…/
BRANILAC: I nikom ništa nije bilo sporno u septembru ’21, malo pred optužnicu?
SVJEDOK: Ne. /…/ Čak smo imali i zahtjeva sa transfuzije, već tamo negdje u februaru mesecu, da nije u redu baš tako dugo da nama čuvaju tu vakcinu. Pa je i tu bilo malo primjedbi. Naravno, jer poslije ovog slučaja svi se boje.

BRANILAC: Je li Vam poznata policijska inspektorka koja se preziva Despot?
/…/ SVJEDOK: Ona me je pozvala da dođem da dam zvaničnu izjavu 16. aprila. I pred njom i još tri inspektora sam davala svoju izjavu koja je vama dostupna.
BRANILAC: Recite mi da li je vama Dijana Đerić ili Dušanka Smiljanić, da li su vam spominjale razgovor koji su vodile par dana prije ovog događaja, kako je na Pećanima nestalo struje i kako su komentarisale šta bi bilo da se ovo desi kod nas kad nemamo portira?
SVJEDOK: Dušanka Smiljanić, glavna sestra, znači, mi je tu, /…/ ujutru kad je došla, kad se desio ovaj slučaj i nakon slanja mejla Dejanu Arežini, nas dvije smo sjedile i čekale da dr Milica dođe. I ona mi je rekla da su u petak /…/ u prostorijama direktora razgovarali. Ovako je išla rečenica, kontekst razgovora: „Bože dragi, šta ako nestane struje?! Šta će se desiti sa vakcinama.?!“ To isto mi je ponovila i dr Đerić u srijedu, kad su policijski službenici vršili nadzor. Ona mi je rekla da se u toku noći probudila. Ona je na Pećanima. /…/ I da na Pećanima nije bilo struje. I kako su oni baš u petak, kao za baksuz, eto, u tom smislu, ne mogu da citiram, razgovarali kod direktora, znači, o tome šta će se desiti u slučaju da nestane struje.
BRANILAC: I razgovor, taj se odvija i tu je prisutna ova policijska inspektorka Despot?
/…/ SVJEDOK: Policijski službenici, znači, ne samo gospođa Despot, nego je tu bila i prisutna još jedna inspektorica Darija. Ne znam prezime. I gospodin koji je fotografisao. Oni su sve vrijeme radili. Postavljali brojeve, skupljali dokaze, uzimali od mene dokumentaciju. A ja i dr Dijana smo o tome razgovarale. E, sad, da li je ona to sve čula, ja to ne znam. Ali je bila prisutna u prostoriji.
BRANILAC: I to je sve dr Dijana Đerić pričala?
SVJEDOK: Tako je. To potvrđujem. Znači, 12. ujutru mi je rekla glavna sestra, a 14. znači, dr Dijana.

SUDIJA: Evo, sud će postaviti samo 2-3 pitanja. Znači, u toku vašeg izlaganja, koje je bilo dosta iscrpno, i vidim da ste izuzetno upoznati sa samom procedurom i metodologijiom rada, recite nam, ovako, da li se ikada desilo da se pokvari ovaj data loger?
SVJEDOK: Dosad nismo imali slučaj da se data loger pokvari.
SUDIJA: A recite nam ovako, da li je uređaj kao što je data loger podložan nekom atestu? /…/
SVJEDOK: Oni imaju svoj rok važenja. Znači, taj rok je tri godine. Vaše je da pratite rok isticanja, znači. I da pratite bateriju. /…/
SUDIJA: Vi ste prvi došli u poziciju da vidite neposredno, okularno, da primijetite i da očitate sa data logera tu temperaturu. Da li je postojala mogućnost /…/ evakuacije tih vakcina u neki drugi uređaj u neposrednoj blizini, zamrzivač?
SVJEDOK: Metodološko uputstvo kaže da, ukoliko temperatura padne ispod -18, vakcina se smatra medicinskim otpadom.
/…/ SUDIJA Znači, ni sud nije očekivao ovako iscrpno, detaljno saslušanje svjedoka. U mojoj praksi nije se odavno desilo ovako detaljno ispitivanje svjedoka.

/nastaviće se/

Katarina Panić

EKSKLUZIVNO – Serijal tekstova: Iz sudnice o slučaju 1.342 vakcine prijedorskog Doma zdravlja

Prvi dio – Uvodna riječ odbrane

Drugi dio – Svjedočenje Dijane Đerić

Treći dio – Svjedočenje Sandre Kusonjić

Četvrti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 1. dio

Peti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 2. dio

Šesti dio – Svjedočenje Aleksandra Škorića

Sedmi dio – Svjedočenje Milana Knjeginjića

Osmi dio – Svjedočenje Aleksandre Bašić

Deveti dio – Svjedočenje Dalibora Lajića

Deseti dio – Svjedočenje Draška Brezičanina

Jedanaesti dio – Svjedočenje Milenka Jokića

Dvanaesti dio – Svjedočenje Miroslava Senića

Trinaesti dio – Svjedočenje Željka Trninića

Četrnaesti dio – Svjedočenje Biljane Stjepanović