Svjedočenje Biljane Stjepanović

Portal prijedordanas.com u nastavcima donosi izbor izgovorenog pred Osnovnim sudom u Prijedoru tokom krivičnog postupka po optužnici Okružnog javnog tužilaštva /OJT/ Prijedor, iz oblasti privrednog kriminala, protiv načelnice Higijensko-epidemiološke službe /HES/ Doma zdravlja Prijedor Milice Otković zbog neupotrebljivosti 1.342 vakcine Sputnjik Ve i imovinske štete za Republiku Srpsku od 45.010,68 KM.

U prvostepenom postupku Milica Otković je oslobođena krivice.

Danas donosimo dijelove saslušanja Biljane Stjepanović u svojstvu vještaka /diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku, zaposlena u MUP-u, Jedinica za forenziku, na poslovima rukovodilac laboratorije i vještak/ od 5. jula 2023. godine. Sudija je Nebojša Manojlović, okružni javni tužilac Sanja Đaković, a branilac Milice Otković je advokat Savan Zec.

TUŽILAC: Vi ste na osnovu naredbe Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru vršili vještačenje uređaja – data logera. /…/ Možete mi reći na koji način, na koji vremenski period uređaj je bilježio temperature?
VJEŠTAK: Uređaj je počeo da snima od 12.04.2021. godine od 07.40 časova. /…/ Prvo mjerenje 12.04.2021. godine u 07.40 časova, temperatura i mjerenje je bilo – 15,80 stepeni.

BRANILAC: Neće biti preveliko ispitivanje. /…/ Da neke stvari pojasnimo. /…/ Vi ste se pozvali na ovu naredbu za vještačenje Okružnog javnog tužilašva u Prijedoru od 26.04.2021. Ali, maloprije sam zapazio, kad ste davali vaše poslovne podatke, da ste vi po struci diplomirani pravnik. Je li tako?
VJEŠTAK: Jesam.
BRANILAC: Hoćete li mi reći koja su vaša znanja vezano za ovu materiju, znači, očitavanja data logera I, uopšte, medicinskih uređaja? Koju vi školu imate?
VJEŠTAK: Imam završen Fakultet za bezbjednost i kriminalistiku i imam, stalni sudski vještak sam, tako da…
BRANILAC: Čega?
VJEŠTAK: Za oblast digitalne forenzike.
BRANILAC: Ali, šta? Šta? Šta ste završili da bi bili kvalifikovani za vještaka iz te oblasti?
VJEŠTAK: Samim tim što sam stalni sudski vještak, ispunila sam određene uslove koji su bili potrebni da bih mogla biti stalni sudski vještak. Tako da je… ispunjeni su uslovi… Od 2011. godine radila sam na poslovima gdje su se radili vještačenja, analiziranje telekomunikacionih, saobraćaj i digitalnih dokaza, digitalnih tragova.
BRANILAC: Da, da. Ali, ja se jednostavno pitam, jer, što se kaže, i ja sam pravnik, nisam iz te struke. Koje ste vi to predmete položili, završili, da bi bili stručnjak za oblast digitalnih medija?
VJEŠTAK: U sklopu… Gledajte, ja sam u toku svoga radnog vijeka imala određene obuke po pitanju digitalne forenzike i tako da…
BRANILAC: I je l’ ima neka diploma, uvjerenje, bilo šta da vi imate neku stečenu…?
VJEŠTAK: Imaju, imaju sertifikati određeni, da.
BRANILAC: To vas pitam, jer, obično, kada nama neko vještači, u prilogu nam dostavi, što se kaže, dokument da je stalni sudski vještak iz određene struke, pa znamo koji je on, koji je fakultet završio i iz koje je struke, tako da ne može mašinac da nam vještači medicinska pitanja. Zato vas ovo sve pitam, jer ste na početku naglasili da ste vi, u stvari, diplomirani pravnik.
VJEŠTAK: Jeste. Moje zanimanje je, da. O završenom fakultetu, jeste diplomirani pravnik za bezbjednost i kriminalistiku. Ovo vještačenje je povjereno instituciji.
BRANILAC: Instituciji.
VJEŠTAK: Institucija odredi lice koje će da izvrši vještačenje.
BRANILAC: Jeste.
VJEŠTAK: U opisu moga radnog mjesta jeste da vršim analizu i vještačenje digitalnih uređaja koji su nosioci digitalnih dokaza.
BRANILAC: E, pa samo, ja bih to, nemojte me shvatiti pogrešno, volio bih da mi pojasnite šta ste to završili, koji dokument imate da ste vi stručnjak za ovu oblast, digitalnu, ne za pravo, ne za bezbjednost, već za ovu oblast koja se tiče očitanja digitalnih medija? Šta ste to završili?
VJEŠTAK: Pa, završila sam određene obuke.
BRANILAC: Ali koje određene? Mislim, šta ste završili? Jednostavno pitanje. Je l’ možete reći?
VJEŠTAK: Pa, obuke koje se odnose na digitalne dokaze. Obuke koje su organizovane od strane MUP-a, od različitih, seminari…
BRANILAC: Pa, je l’ ima neka diploma, neki dokument da ste vi stručnjak iz ove oblasti?
VJEŠTAK: Ja imam rješenje koje… da je za ove uslove, da bi bio vještak, sam ispunila i dobila sam raspored, rješenje o rasporedu, što znači da institucija je, uz određene, znači, uslove koji su bili potrebni, dala mi rješenje i raspoređena sam na te poslove.
BRANILAC: Pa, je l’ imamo to rješenje ovdje u prilogu da ga možemo vidjeti?
VJEŠTAK: Vi to možete od MUP-a tražiti. Sud može da traži od MUP-a. Ja, apsolutno, mislim, takve stvari ne nosim i kažem vam, znači, uopšte meni nikad niko nije postavio takvo pitanje.
BRANILAC: Pa, evo, sad sam ja postavio. Vi ste, kažete sami, da niste rekli da ste diplomirani pravnik, ne bih vas ovo pitao. Vi ste rekli da ste diplomirani pravnik koja vještači očitavanje data logera. Zato vas to pitam, jer vještačenje radi neko iz te oblasti. Zato vas pitam koja je to diploma, koji je to papir, koji je to dokument koji vama daje taj status stručnjaka, ne za pravo, ne za bezbjednost, ne za kriminalistiku, nego na ovo.
TUŽILAC: Ja prigovaram. Mislim da se svjedok već više puta izjasnila na navedeno pitanje. Branilac uporno insistira. Svjedok se već izjasnila šta je završila i koje obuke.
SUDIJA: Ne znamo mi. Ja, meni nije jasno koje obuke je završila. Mislim, znate šta znači seminar i obuka. Mi nemamo zvaničnu diplomu verifikovanu od nekoga. Imamo i, znači, evo, bilo bi jako interesantno da imamo ovdje listu stalnih sudskih vještaka, pa da se na… iz koje oblasti, znači, vještak upisan. Moraju postojati liste stalnih sudskih vještaka. Znači, vaš prigovor, mislim…
VJEŠTAK: Pa, lista stalnih sudskih vještaka je javno dostupna, tako da, mislim, to uopšte nije…
BRANILAC: Je l’ se vi nalazite na listi stalnih sudskih vještaka?
VJEŠTAK: Nalazim se na…
BRANILAC: Iz koje oblasti?
VJEŠTAK: Digitalne forenzike.
BRANILAC: Je li to lista našeg Ministarstva pravde?
VJEŠTAK: Jeste, Ministarstvo pravde.

BRANILAC: …ovaj uređaj data loger je izuzet 16. aprila 2021. godine, ova naredba od 26. aprila 2021. godine. Ovo očitanje sljeduje od 27.04.2021. Dakle, dan nakon ove naredbe. Da li ste ikada obaviješteni od strane tužilaštva koje vam je dalo ovaj zadatak vještačenja, da tužilaštvo raspolaže USB stikom na kom se nalazi očitanje ovog data logera od 11. marta 2021. godine?
VJEŠTAK: Gledajte, ja sam imala uređaj i naredbu i po njoj sam postupila. /…/ Od mene se… odnosno od institucije nikakva… dodatni nalaz nije tražen.

BRANILAC: U vezi ovoga vještaka, naravno, prigovaramo ovom nalazu kao potpuno pravno irelevantnom, jer se odnosi na period nakon ovog događaja. A objasniću dalje, nego, sad sam ovako zatečen i ja ovim informacijama koje je struke ovaj vještak. I ja ću vam reći, ja sad upravo, evo, mislim, ovo je sve improvizacija, jer nisam imao ni podatak ni koje je struke ovaj vještak koji danas treba da izlaže, a očito je, ovaj vještak uopšte nije vještak. Znači, on nema odgovarajuću struku. A sad ću vam reći, pošto u advokatskom planeru, odnosno rokovniku, postoji lista stalnih sudskih vještaka /…/, znači, ovog lica nema na listi ni Brčko Distrikta ni Republike Srpske. I kažem, ako vam je sad dala lažnu informaciju, to je sad već ozbiljan problem. A ja tražim da sud ili tužilaštvo pribave podatke koje je struke ovo lice. Da li je ono uopšte ovlašteno za ovaj rad koji je nama danas prezentovala. E, što se tiče tog tehničkog, /…/ nešto drugo. Ja razumijem, koleginica je treći tužilac u ovom predmetu i nije učestvovala u ovoj istrazi. Znači, razlog zašto stoji ovo očitanje od 07.40 je vrlo jednostavan. Zato što je prije toga izvršeno očitanje data logera, a fajl sa tim očitanjem je, putem imejla HES-a dostavljen Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske. PU Prijedor je tražila podatak od Instituta da li su dobili taj dokument i da li su ga očitali. I dobili su odgovor da jesu dobili i da ga jesu očitali i da posjeduju takav podatak. A zatim, slijedi nešto drugo. A to je, znači, dopis PU Prijedor, Sektor kriminalističke policije, ovo su sve dokazi iz optužnice, od 16.04.2021. kojim se Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru u ovom predmetu, dostavlja, i, sad, ja ću citirati ovu jednu rečenicu: “U skladu sa usmenom naredbom glavnog tužioca OJT Prijedor, u prilogu akta dostavljamo vam dokumentaciju i USB stik JZU Dom zdravlja Prijedor od rednog broja 1. do rednog broja 47, kao što je navedeno u pratećem aktu pomenute zdravstvene ustanove.” /…/ A redni broj 47. jeste USB stik sa očitanjem temperature na frižideru i snimkom nadzorne kamere od 09.04. do 12.04.2021. godine. Kada je to očitanje urađeno, tad je uređaj resetovan, tako da zbog toga, a to što ovaj vještak ne zna, zbog toga ona ima podatke samo od 07.40 tog jutra, što je potpuno irelevantno za predmet optužnice, jer je van vremena izvršenja navodnog krivičnog djela. A, inače, taj USB stik koji je dostavljen sadrži podatke o očitanju tog data logera i to od 11. marta 2021. godine u 07.20 časova ujutru, pa sve zaključno do 12. aprila 2021. godine u 07.25 časova. I taj dokument ima 205 stranica. /…/ Samo, jednostavno, tužilac koji je tad vodio istragu, nije o ovom USB-u obavijestio, znači, KTC Banja Luka, nije dostavio taj USB i nije taj USB stavio u naredbu za vještačenje i zato vi imate jedan sad nalaz, ovaj danas koji izvodimo, koji je potpuno irelevantan, a ništa nije sporno. Znači, za odbranu nije sporno očitanje, samo što tog očitanja, za relevantni period, nema, a postoji. I danas postoji. I danas je taj fajl sačuvan u HES-u Doma zdravlja Prijedor i u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, te u tom smislu prigovaramo ovom nalazu da on apsolutno nije relevantan, jer uopšte ne obuhvata ono što je i tužilaštvu i odbrani i sudu bitno, a to je taj period očitanja u vremenu kada je došlo do nestanka električne energije. Eto, to su moji prigovori na ovaj današnji dokaz koji je izveden. I kažem, ali, ja zaista predlažem da Tužilaštvo ili sud zaista pribavi podatke o kvalifikacijama ovog lica koje nam se danas ovdje prezentovalo kao vještak, jer ja mislim da je ovo potpuno van svih pravila struke odrađeno.

SUDIJA: Vezano za ove druge prigovore, hoćete provjeravati kredibilitet ovog vještaka ili ste završili sa tim? Smatrate da je vještačenje povjereno ustanovi?
TUŽILAC: Odluku prepuštamo sudu.
/…/ SUDIJA: Sud ima prijedlog od strane, znači, branioca. Mi znamo kako ćemo to odraditi. Znači, mi ćemo se zvanično obratiti Ministarstvu pravde Republike Srpske. Znači, za nas je relevantan Službeni glasnik, ne ovaj priručnik. /…/ U Službenom glasniku mora biti objavljeno ime i prezime vještaka, njegova struka i tako dalje. I naravno broj rješenja Ministarstva po kojem je on imenovan za tog vještaka. Ako vi smatrate da to treba da uradi sud, mi ćemo to uraditi.
/…/ TUŽILAC: Ja bih samo istakla, znači, da je vještačenje povjereno institutu, KTC-u, te u tom smislu smatramo da nema nikakvih…
SUDIJA: Znači, nećete. Dobro. Onda će sud. /…/ Prihvata se prijedlog branioca optužene i zvaničnim dopisom će biti zatraženo od Ministarstva pravde Republike Srpske, vezano za vještačenje Stjepanović Biljane.

/Naredno ročište, 27. septembra 2023. godine, SUDIJA: Konstatujem da je sud službenim putem, a na prijedlog optužene odnosno njenog branioca, pribavio izvještaj Ministarstva pravde RS vezano za prigovor istaknut na prethodnom ročištu vezano za vještaka Stjepanović Biljanu /…/ da li je na dan 26.05.2021. imala status vještaka. /…/ “Slijedom navedenog, obavještavamo vas da je Stjepanović Biljana imenovana za vještaka kriminalističko-forenzičke oblasti, specijalnost digitalna forenzika, rješenjem Ministarstva pravde RS od 09.02.2023.” Znači, ovaj podnesak i ove informacije cijenićemo u kontekstu svih prigovora koje je odbrana isticala na prethodnom ročištu, vezano za prijedlog tužilaštva za izvođenje ovog dokaza./

/nastaviće se/

Katarina Panić – prijedordanas.com

EKSKLUZIVNO – Serijal tekstova: Iz sudnice o slučaju 1.342 vakcine prijedorskog Doma zdravlja

Prvi dio – Uvodna riječ odbrane

Drugi dio – Svjedočenje Dijane Đerić

Treći dio – Svjedočenje Sandre Kusonjić

Četvrti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 1. dio

Peti dio – Svjedočenje Dušanke Smiljanić – 2. dio

Šesti dio – Svjedočenje Aleksandra Škorića

Sedmi dio – Svjedočenje Milana Knjeginjića

Osmi dio – Svjedočenje Aleksandre Bašić

Deveti dio – Svjedočenje Dalibora Lajića

Deseti dio – Svjedočenje Draška Brezičanina

Jedanaesti dio – Svjedočenje Milenka Jokića

Dvanaesti dio – Svjedočenje Miroslava Senića

Trinaesti dio – Svjedočenje Željka Trninića

Četrnaesti dio – Svjedočenje Biljane Stjepanović