U Mašinskoj školi Prijedor danas su uručena uvjerenja polaznicima o uspješno završenoj obuci za CNC operatere za obradu metala.

Od ukupno 14 polaznika, obuku je završilo njih 12. Među njima je i Krstina Kukolj, kojoj je ovo bila prilika da stekne dobre kvalifikacije i lakše dođe do posla.

“U ovome je budućnost, jer riječ je o traženom i dobro plaćenom poslu. Privuklo me je i to što je obuka bila potpuno besplatna. Imali smo četiri profesora, koji su nam bili veoma posvećeni, tako da, kada se negdje zaposlimo, ne bude da nam je ovo uvjerenje tek tak dodijeljeno, već da imamo i potrebno znanje”, ističe Krstina.

Obuka je trajala šest mjeseci. Održano je 240 časova, od čega 90 časova teoretske i 150 praktične nastave. Profesori su zadovoljni angažovanošću polaznika i njihovim odzivom.

Profesor Slobodan Ivković kaže da su se trudili da i praksu i teoriju prilagode potrebama tržišta rada.

“Namjera nam je bila da, po završetku obuke, naši polaznici budu konkurentni na tržištu rada. Trudili smo se da nastava bude u skladu sa propisanim normativima i nadam se da su polaznici zadovoljni stečenim znanjem”, rekao je Ivković.

U Mašinskoj školi podsjećaju da je Grad Prijedor u potpunosti finansirao obuku.

“Cilj je zapošljavanje i povećavanje kompetencija naših građana. Ovo je četvrta obuka kroz ovaj projekat, a nadam se da će u budućnosti biti sličnih aktivnosti, te da ćemo na jesen krenuti s novom grupom polaznika”, ističe direktor Borislav Kojić.

Program obuke realizovala je Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Mašinskom školom Prijedor.

“To je aktivnost koju mi već tri godine kontinuirano sprovodimo. Kroz ovaj projektni prijedlog, ukupno je realizovano 13 ciklusa obuke, od čega devet neformalnog i tri ciklusa formalnog programa osposobljavanja. Prepoznali smo značaj ulaganja u razvoj ljudskih kapaciteta, organizovanjem programa obuke i osposobljavanja u skladu sa zahtjevima tržišta rada”, rekao je Saša Karalić, projekt-menadžer u Razvojnoj agenciji “PREDA”.

Kroz 13 ciklusa prošlo je preko 160 kandidata, od kojih je 130 uspješno završilo obuku. Iako su u fokusu prvenstveno bile nezaposlene osobe, na zahtjev privrednih društava obuhvaćeni su i zaposleni radnici koji žele steći dodatne kvalifikacije i vještine.

kozarski.com