Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u utorak 01. avgusta 2023. godine sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Policijske uprave Prijedor održaće se sastanak Regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima na kojem će se razgovarati o dosadašnjim aktivnostima svih subjekata koji se bave ovom problematikom.

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se sa ciljem podizanja svijesti kod građana o mogućim vidovima trgovine ljudima i potrebi pravovremenog reagovanja prilikom uočavanja takvih pojava.

Izjava za medije planirana je 01. avgusta u 12,00 časova u prostorijama Policijske uprave.

PU Prijedor