Izvođenje dokaza na suđenju jedanaestorici optuženih za zločine počinjene 1992. godine u prijedorskom selu Zecovi, okončano je saslušanjem posljednjeg svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji je na skoro sva pitanja odgovarao da se ne sjeća i da ne zna.

Zaštićeni svjedok Z-12 je na prvo pitanje tužioca Izeta Odobašića odgovorio da ne zna da li je bio mobilisan. Potom je izjavio da se ne sjeća ni da je 2014. dao iskaz u istrazi.

“Ne znam jesam li ja to potpisivao”, rekao je Z-12 kada mu je predočena izjava.

Tužilac je kazao da je pokušao da stupi u kontakt sa svjedokom prije ročišta, ali da nije uspio. On je svjedoka pitao da li je bio pripadnik rezervnog sastava policije u Rasavcima, da li je učestvovao u akciji u Zecovima 1992. godine, da li je bio raspoređen na punktu, da li je upućen pred školu u Zecovima, da li je svjedočio ubistvima više civila pred školom, ko je počinio ubistva i ko je to još posmatrao.

Pitan je i za veći broj lica, uključujući da li je pred školom vidio Zorana Stojnića i Radovana Četića. Na sva pitanja Z-12 je odgovarao da ne zna i da se ne sjeća.

“Ja sam bolestan čovjek… Stalno osjećam neki strah”, rekao je svjedok.

Tužilac Odobašić je predlagao da se pročita iskaz svjedoka s obzirom na neprijateljski stav. Vijeće je dozvolilo ulaganje iskaza iz istrage, navodeći da se u drugim procesnim situacijama može čitati iskaz.

Odbrane nisu imale pitanja za svjedoka, ali je Veljko Ćivša, branilac Zorana Stojnića, prigovorio na ulaganje zapisnika iz istrage, jer svjedok nije potvrdio da je to njegova izjava. Prigovor na ulaganje iskaza imao je i branilac Dejan Bogdanović, koji je naveo da bi se drugim pravnim postupcima trebao riješiti ovaj slučaj.

“Tužilac polazi od pretpostavke da se svjedok namjerno ne sjeća. Tužilac bi to morao dokazati. Pogrešna je ta početna teza”, smatra Bogdanović.

Predsjedavajući Šaban Maksumić je rekao da će iskaz biti prihvaćen kao dokaz, a da će Vijeće imati u vidu sve okolnosti prilikom davanja izjave i prigovora Odbrana.

Odobašić je napomenuo da je vještak na prošlom ročištu potvrdio da nema prepreka u sjećanju svjedoka, ali da je u pitanju njegova motivacija da svjedoči. Osvrnuo se i na prigovore da svjedok nije potvrdio potpise na iskazu.

“Ako se dovodi u pitanje zapisnik iz istrage, pet osoba je bilo prisutno”, kazao je tužilac.

On je potvrdio da planira izmijeniti optužnicu, posebno imajući u vidu lica protiv kojih je postupak razdvojen. Sudija je odredio rokove do kojih Tužilaštvo treba dostaviti izmijenjenu optužnicu, a Odbrane da se o tome izjasne.

Za učešće u ubistvima najmanje 150 civila bošnjačke nacionalnosti počinjenim u julu 1992. u Zecovima, optuženi su Dušan Milunić, Radovan Četić, Zoran Stojnić, Željko Grbić, Ilija Zorić, Zoran Milunić, Boško Grujičić, Ljubiša Četić, Rade i Uroš Grujčić te Rajko Gnjatović.

Prema optužnici, oni su bili pripadnici Rasavačke čete 6. bataljona 43. brigade Vojske Republike Srpske, rezervne milicije i drugih formacija.

Suđenje u ovom predmetu počelo je u aprilu 2015. godine. Naredno ročište zakazano je za 3. mart.

detektor.ba