U prostorijama Policijske uprave Prijedor održan je sastanak subjekata multisektorskog tima koji učestvuju u sprovođenju Protokola o zajedničkom radu na sprečavanju nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja.

Predstavnici Policijske uprave Prijedor, Javne zdravstvene ustanove Bolnica „Dr Mladen Stojanović“, Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola razgovarali su o aktivnostima subjekata na sprečavanju nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja preduzetih tokom juna mjeseca tekuće godine.

Na sastanku je usaglašen stav svih subjekata multisektorskog tima o veoma dobro uspostavljenoj međusobnoj saradnji, a definisane su i aktivnosti za nastavak unapređenja kontinuiranog zalaganja na sprečavanju nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja.

PU Prijedor