Svečanom akademijom, u prijedorsksoj bolnici “Dr Mladen Stojanović” obilježen je Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara.

Marija Kecman je više od tri decenije na usluzi pacijentima i pomaže im da lakše prebrode sve teškoće prilikom i poslije operativnih zahvata.

Radila je u beogradskom Kliničkom centru, a od 2000. godine je u prijedorskoj bolnici.

“Za ovo je potrebna velika ljubav, veliko odricanje, podrška porodice, supruga dece. Na prvom mestu, ovaj posao treba voleti da bi se mogao obavljati. Neminovna je jako velika doza stresa. I svi smo mi izloženi stresu, ali s obzirom da ja svoj posao jako volim, taj stres koimpenzujem tom ljubavi prema svom pozivu, prema pacijentu, prema čoveku uopšte”, kaže Marija.

Da poziv medicinskog radnika treba voljeti da bi se kvalitetno obavljao potvrđuju i riječi Snježane Jokić, predsjednika Udruženja medicinskih sestara i tehničara regije Prijedor.

“Mi medicinske sestre i tehničri nemamo radno vrijeme. Naše radno vrijeme je 24 sata jer i kada se završi naš radni dan, kada dođemo kući, mi smo na raspolaganju našim rođacima, komšijama i prijateljima za sve što im treba”, ističe Jokićeva.

U Republici Srpskoj medicinskim sestrama omogućeno je školovanje do nivoa doktorskih studija.

To je bila i jedna od tema na predavanju na svečanoj akademiji, kao i izazovi sa kojima se medicinske sestre svakodnevno susreću.

“Obrazovanje medicinskih sestara danas je omogućeno na svim nivoima, dakle imamo medicinske sestre i tehničare sa srednjoškolskim obrazovanjem kroz srednje stručne škole, kao i na akademskom nivou. Na akademskom nivou danas je obezbijeđena prolaznost medicinskih sestara do doktorskih studija, odnosno imamo sestre koje su diplomirani medicinari zdravstvene njege, koji su masteri zdravstvene njege i koji su doktori biomedicinskih nauka, odnosno doktori medicinskih nauka, to jest doktori zdravstvene njege”, naglasio je Ljubiša Kucurski, rukovodilac programa zdravstvene njege u Visokoj medicinskoj školi Prijedor.

U bolničkom menadžmentu ističu da je Udruženje medicinskih sestara i tehiičara važna karika u lancu edukacije stručnog osoblja.

“Mi smo u sklopu ove organizacije u kontinuiranoj edukaciji naših medicinskih sestara i tehničara, koji nama predstavljaju izuzetno važnu kariku u svakodnevnom funkcionisanju i liječenju pacijenata. Možemo reći da smo zadovoljni dosadašnjim nivoom naših kadrova, ali naravno uvijek treba težiti nečem boljem, kroz opremanje i edukaciju”, naglasio je doktor aleksandar Kesić, pomoćnik direktora za ljudske resurse bolnice “Dr Mladen Stojanović” Prijedor.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organzacije, u svijetu nedostaje šest miliona medicinskih sestara i tehičara.

U prijedorskoj bolnici ističu da ima dovoljno stručnog kadra koji obezbjeđuje nesmetan proces rada i liječenja pacijenata.

Medicinsko osoblje sa nestrpljenjem očekuje najavljenu rekosntrukciju bolnice, što bi im, kako kažu, omogućilo da se u savremenijim uslovima posvete pacijentima.

kozarski.com