Grad Prijedor uduplao je iznos podsticaja za nazimice i smanjio broj grla koja su uslov za dobijanje novčanih sredstava.

Načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj Žarko Tubin kaže da će umjesto 60 KM poljoprivrednici u ovoj godini dobijati 120 KM po grlu, te da je dovoljno da imaju tri nazimice, a ne pet kao što je to bilo prošle godine.

“Cilj da bude veća ponuda prasića na tržištu i da cijene budu niže”, pojasnio je Tubin.

Prema nezvaničnim saznanjima cijene prasića enormno su porasle tako da uzgajivači za tri prasića koja imaju po 10 kilograma, traže 500 KM.

Grad Prijedor želi da podstakne veću proizvodnju prasića koja bi trebalo da doprinese smanjenju cijena.

Tubin je pojasnio da je u ovom mjesecu stupio na snagu novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području grada Prijedora za 2024. godinu, a kojim su definisani i ovi podsticaji za krmače. On navodi da je novi Pravilnik dosta sličan prošlogodišnjem uz izmjenu da ove godine neće biti sufinansiranja nabavke mineralnog đubriva za sjetvu kukuruza.

“Ta mjera je uvedena u periodu nakon korone kada je cijena đubriva bila dosta visoka. Ove godine cijena tog đubriva je dosta niža u odnosu na prošle godine, te smo odlučili da ta sredstva usmjerimo u neke druge grane poljoprivredne proizvodnje. Konkretno, u oblasti svinjogojstva za uzgoj krmača i nazimica jer zbog negativnih efekata afričke kuge svinja možemo reći da na čitavoj teritoriji Republike Srpske imamo nestašicu prasića i trenutno su cijene veoma visoke”, naveo je Tubin.

On je dodao da je u novom Pravilniku zadržana stavka za sufinansiranje nabavke sjemena kukuruza i da je rok za podnošenje zahtjeva 31. maj.

Prošle godine bilo je oko 2.100 pozitivno rješnih zahtjeva poljoprivrednika za podsticaje iz budžeta grada, a za koje je po raznim osnovama utrošeno više od million KM. Ovoliki iznos podsticaja planiran je i u ovoj godini.

kozarski.com