Odbornici Skupštine grada Prijedora razmatraće sutra prijedlog odluke o dugoročnom zaduženju grada putem prve emisije obveznica u iznosu od 15 miliona KM na rok dospijeća od 10 godina i s kamatnom stopom do četiri odsto.

Novac je namijenjen za finansiranje kapitalnih investicija, i to devet i po miliona KM za ulaganja u ribnjak “Saničani”, 2,3 miliona KM za specijalno vatrogasno vozilo, dva miliona KM za izgradnju vrtića, 750.000 KM za vozila za potrebe “Vodovoda” i 450.000 KM za izgradnju i rekonstrukciju putne i komunalne infrastrukture.

Na dnevnom redu su i prijedlog odluke o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava utvrđenih po godišnjem konsolidovanom obračunu, informacija o sprovedenoj finansijskoj reviziji grada za 2020. godinu, druga izmjena i dopuna plana kapitalnih investicija za 2022. i izvještaj o realizaciji drugog revidiranog plana kapitalnih investicija za 2021.

Pred odbornicima će se naći informacije i izvještaji o radu muzeja, biblioteke, kina, galerije, pozorišta, apoteke, Centra za socijalni rad, Crvenog krsta, “Kozarskog vjesnika” i Sportske dvorane “Mladost”, te informacija o izboru i realizaciji projekata omladinskog sektora u prošloj godini i prijedlog odluke o pristupanju izradi regulacionog plana “Centar”.

Od 33 tačke predloženog dnevnog reda, 16 se odnosi na kadrovska rješenja odnosno produžetak mandata vršioca dužnosti za osam funkcionera.

Sjednica je zakazana za 10.00 časova.

SRNA