O B A V J E Š T E NJ E S T A N O V N I Š T V U
AMBULANTA ZA PACIJENTE SA SIMPTOMIMA AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE
Poštovani sugrađani,

obavještavamo vas da će ambulanta za pregled pacijenta sa simptomima akutne respiratorne infekcije od 21.10.2020. godine raditi na novoj lokaciji, i to u objektu ambulante porodične medicine Orlovača.

Ambulanta se na ovoj lokaciji organizuje u cilju efikasnije organizacije rada Kovid ambulante i ostalih ambulanti i službi Doma zdravlja Prijedor, a uzimajući u obzir činjenicu da se svake godine u ovom periodu javlja veći broj pacijenata sa simptomima gripa i oboljenja sličnih gripu.

Pacijenti sa simptomima akutne respiratorne infekcije se telefonskim putem javljaju izabranim timovima porodične, a timovi porodične medicine na osnovu anamnestičkih podataka direktno zakazuju pacijente na pregled u navedenu ambulantu, te daju pacijentima i sve ostale potrebne informacije.
Telefonski brojevi respiratorne ambulante u Orlovači su 052/233-174 i 065/824-935.

Pacijenti sa simptomima akutne respiratorne infekcije koji teritorijalno gravitiraju ambulanti Omarska se zbrinjavaju u prostoriji za izolaciju Ambulante Omarska.

Napominjemo da će postojeća Kovid ambulanta u naselju Urije obavljati isključivo ljekarske preglede pacijenata kojima je laboratorijski potvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2 i pacijenata koji se nalaze u kućnoj izolaciji zbog kontakta sa potvrđenim slučajem infekcije od virusa SARS-CoV-2, i to za područje čitave teritorije grada Prijedora.

Ovim putem istovremeno obavještavamo pacijente koji su registrovani u timu porodične medicine u Orlovači da će im sve potrebne zdravstvene usluge biti obezbijeđene u Ambulantama porodične medicine koje su smještene u objektu stomatološke službe Urije, telefon 052/238-322 ).
Molimo stanovništvo grada Prijedora i pacijente Doma zdravlja Prijedor da imaju razumijevanja za navedeni način organizacije rada, koji je zbog trenutne epidemiološke situacije u najboljem interesu svih građana Prijedora.

DIREKTORICA
Prim. dr Slavica Popović
spec.pedijatrije