Odjeljenje za prostorno uređenje grada Prijedora pozvalo je danas zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtima Plana parcelacije za dionicu auto-puta Banjaluka-Prijedor i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ove putne dionice.

Javna rasprava biće održana 4. marta u 12.00 časova u sali kina “Kozara” u Prijedoru.

Pogledajte Nacrt plana parcelacije za autoput Banjaluka-Prijedor na području grada Prijedora – FOTO

Ovi materijali do 5. marta su izloženi u prostorijama Gradske uprave i sve informacije dostupne su u Odjeljenju za prostorno uređenje na drugom spratu u kancelarijama 48 i 55, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

SRNA