Dana 09.11.2018. godine u prostorijama Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven“ održan je Okrugli sto na temu „Savjetovalište za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje“.

Savjetovalište je inovativna usluga koju pruža Udruženje, a uspostavljena je 01.09.2017. godine uz podršku Komisije za socijalnu zaštitu i inkluziju Grada Prijedora i UNICEF-a.

Usluge Savjetovališta su dostupne roditeljima svaki radni dan.

Savjetovalište pomaže roditeljima da: izgrađuju adekvatne stavove prema svom djetetu koje ima teškoće; na vrijeme dođu do potrebnih informacija; uključe dijete u adekvatne tretmane i sami učestvuju u stvaranju inkluzije u zajednic, a djeci da poboljšaju funkcionalne sposobnosti; razviju vještine potrebne u svakodnevnom životu i otklone ili ublaže neke razvojne smetnje.

Aktivnosti u Savjetovalištu su organizovane kroz individualni i grupni rad.

Na Okruglom stolu su prisustvovali roditelji korisnici usluga, predstavnici lokalne zajednice i Grada kojima je bliska problematika socijalne zaštite i inkluzije, te predstavnici UNICEF-a.

Zaključci Okruglog stola: da su usluge Savjetovališta potrebne djeci i roditeljima, da ih treba nastaviti i proširiti angažovanjem stručnjaka (psiholog, defektolog, logoped) te obezbijediti njegovo stalno finansiranje.

Voditelj Savjetovališta je Nenad Dobrijević.

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven“