Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kažu za „Kozarski vjesnik“ da su imali sastanak sa rukovodstvom prijedorske Bolnice sa ciljem da se Idejni projekat rekonstrukcije ove zdravstvene ustanove, koriguje i upotpuni.

Navode da je urađeni Idejni projekat Elaborat o opravdanosti potreba za adaptaciju i rekonstrukciju postojećeg objekta i dogradnju aneksa objekta JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor, potrebno korigovati i upotpuniti u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije, sa detaljnim tehničkim opisima, specifikacijom radova i procjenom troškova.

„Nakon što rukovodstvo Bolnice u Prijedoru završi ovu fazu, slijedi upućivanje informacije o idejnom projektu na sjednicu Vlade Republike Srpske, a potom, kao i kod drugih kapitalnih projekata/investicija u zdravstvu, sve naredne aktivnosti predviđene zakonskim propisima u cilju realizacije ovog projekta“, saopštili su iz Ministarstva.

Dodaju da je ovo Ministarstvo upoznato sa potrebom rekonstrukcije ili izgradnje novog objekta JZU Bolnica Prijedor i da je preduzelo korake ka trajnom rješavanju ovog problema.

„Podsjećamo da je 21.09.2022. godine Vlada Republike Srpske na 187. sjednici prihvatila Informaciju o inicijativi JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor za pokretanje aktivnosti za realizaciju projekta „Modernizacija JZU bolnice „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – sanacija i rekonstrukcija postojećeg objekta C, objekta psihijatrije, izgradnja novog objekta za proširenje postojećih kapaciteta i nabavka nove medicinske i nemedicinske opreme“. Takođe ističemo da je prema navedenom Zaključku Vlade Republike Srpske, Bolnica zadužena da izradi Idejni projekat. Takođe, 28.04.2022. godine, Ministarstvo je pisanim putem detaljno obavijestilo Bolnicu o potrebnim procedurama i aktivnostima u rješavanju adaptacije i rekonstrukcije potrebno preduzeti radi trajnog rješenja“, navode u saopštenju.

kozarski.com