Hotel Staccato Prijedor

Prima radnike u radni odnos:

-konobar – 2 izvršioca
po mogućnosti sa radnim iskustvom

-spremačica – 2 izvršioca
po mogućnosti sa radnim iskustvom

Sve informacija na kontakt telefon 061/622-006