U organizaciji Koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srpskoj u prostorijama Policijske uprave Prijedor održan je prvi sastanak Regionalnog monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima Prijedor.

Regionalni monitoring tim za borbu protiv trgovine ljudima Prijedor je koordinirajuća struktura osnovana u cilju unapređenje funkcionalnih veza između javnih tužilaštava, policije, inspekcije rada i ustanova socijalne zaštite i drugih nadležnih institucija koje učestvuju u sprovođenju aktivnosti na suzbijanju i sprečavanju trgovine ljudima. Osim Regionalnog tima Prijedor, Odlukom Vlade Republike Srpske osnovani su i timovi u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Istočnom Sarajevu i Trebinju.

Stalni članovi regionalnih timova su policijski službenik nadležne policijske uprave, okružni tužilac mjesno nadležnog okružnog tužilaštva, inspektor rada nadležne organizacione jedinice Republičke uprave za inspekcijske poslove i predstavnik centra za socijalni rad.

Na sastanku je analiziran pravni, stateški okvir i institucionalni okvir za suprotstavljanje trgovini ljudima, kao i aktuelna problematika i trendovi trgovine ljudima na području regionalnog tima Prijedor.

Usvojeni sljedeći zaključci:
-U potpunosti staviti u funkciju regionalne monitoring timove za borbu protiv trgovine ljudima,
-Unaprijediti krivično gonjenje krivičnih djela trgovine ljudima i srodnih krivičnih djela, a naročito u okviru mreže tužilaca i istražilaca u Republici Srpskoj,
-Razviti kapacitete institucija uključenih u suzbijanje trgovine ljudima,
-Unaprijediti zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Sastanci regionalnih timova održani su u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Banja Luci, i Bijeljini, dok će prvi sastanak regionalnog monitoring tima Doboj biti održan naredne sedmice.

MUP RS