Za izgradnju trafo-stanice za zgrade u naselju Raškovac u Prijedoru na tenderu je izabrano preduzeće “Prijedorputevi”, objavljeno je na sajtu Gradske uprave.

Izabrano preduzeće ponudilo je cijenu od 84.558 KM bez PDV-a, odnosno 98.933 KM sa PDV-om.

Druga dva učesnika u tenderu – konzorcijumi prijedorskih firmi “Unijat-M” i “Elmating” i banjalučkih preduzeća “Neksen” i “Telemaks” – ponudila su više cijene.

U pitanju je bio otvoreni postupak javne nabavke i elektronska aukcija, kriterijum za dodjelu ugovora bio je najniža cijena, a rok za izvođenje radova je 45 dana.

U prijedorskom naselju Raškovac grade se dvije nove zgrade sa 32, odnosno 20 stanova za stambeno zbrinjavanje lica iz objekata kolektivnog stanovanja i alternativnog smještaja, u okviru CEB dva projekta i Programa regionalnog stambenog zbrinjavanja.

Obaveza Gradske uprave u ovim projektima je da obezbijedi zemljište na kojem se objekti grade i da učestvuje u izgradnji infrastrukture za potrebe tih objekata.

SRNA
Foto – ilustracija