Advokatski tim predvođen magistrom međunarodnog prava iz Velike Britanije, porijeklom iz Kamičana, Fahrudinom Kešićem, čija advokatska firma zastupa MZ Kamičani, predali su 25.11.2019.godine Skupštini grada Prijedora prigovor na osnivanje opštine Omarska na način kako je to navedeno u Elaboratu o opravdanosti teritorijalne promjene grada Prijedora sačinjenog od strane Instituta za naučno-istraživački rad Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Građani MZ Kamičani su željeli da se legalnim putem izjasne o ideji osnivanja opštine Omarska na način kako je to u pomenutom elaboratu navedeno, sto bi značilo značajne promjene teritorijalne oganizacije postojeće MZ Kamičani. Iako se to u elaboratu, možda i sa namjerom, uopšte ne pominje, dio istoga koji se odnosi na teritorij nove opštine Omarska uključuje dijelove sadašnje MZ Kamičani, sto je za stanovnike Kozarca i Kamičana potpuno neprihvatljivo. Takav prijedlog očiglednog teritorijalnog cijepanja Kozarca i Kamičana, koji u ovom teritorijalnom obliku postoje već decenijama, nikako ne može imati bilo kakvu osnovu pa time ni opravdanost na kojoj se čitav elaborat iz Omarske zasniva.

Kao potporu takvom protivljenju građani MZ Kamičani posebno naglašavaju da su na zboru svoje mjesne zajednice održanom 16.11.2019.godine prisutni jednoglasno donijeli odluku kojom se protive elaboratu i pripajanjem velikog dijela teritorije Kamičana novoj “Opštini” Omarska.

Fahrudin Kešić, koji je sa svojim advokatskim timom radio na ovom dokumentu ‘prigovora’ koji je danas upućen u Skupštinu grada Prijedora Ajdinu Mešiću i načelniku Milenku Đakoviću, ističe da i pored toga što se elaborat iz Omarske poziva i citira Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, istu tumači na potpuno pogrešan i površan način pokušavajući na vrlo selektivan način opravdati svoje zaključke navodnom brigom za ostvarivanje prava građana uključujući i one koji žive na teritoriji MZ Kamičani ali i drugi mjesta u Kozarcu poput MZ Kevljani.

“Postupajući na takav način autori elaborata iz Omarske ignorišu osnovne postavke evropske povelje za lokalnu somoupravu koja je, kako je to u njenom uvodu i naznačeno, donesena imajući u vidu to da je pravo građana da učestvuju u vođenju javnih poslova demokratski princip koji važi u svim zemljama – članicama Savjeta Evrope. Na istovjetan način se u elaboratu zanemaruje i čl. 1. Povelje koji se odnosi na koncept lokalne samouprave da lokalna samouprava podrazumjeva pravo i osposobljenost lokalnih vlasti da, u granicama zakona, reguliraju i rukovode znatnim dijelom javnih poslova, na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.”

Mirzet Pajdo Softić, Predsjednik Savjeta MZ Kamičani, istekao je da je zbor građana prema odredbama zakona o lokalnoj samoupravi, na koji se i elaborat vrlo ekstenzivno poziva, jedan od oblika neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, pa se, prema tome, mora uzeti kao vrlo mjerodavan u donošenju odluke koje se direktno tiču upravo građana koji čine takav zbor, odnosno, njihov stav, pogotovo jednoglasan, ne smije biti zanemaren.

Gospodin Kešić je jasno iznio svoj stav da ne bi trebalo biti nikakve dileme oko toga da lokalna samouprava organizovana na bilo koji način uključujući i eventualno osnivanje nove opštine ili bilo kakva reorganizacija postojeće strukture lokalne samouprave mora i može biti izvršena samo ako je u interesu lokalnog stanovništva. Obzirom na sadržaj elaborata iz Omarske, građani MZ Kamičani su upravo to lokalno stanovništvo o čijem najdirektnijem interesu se elaborat bavi.

Kešić dodaje da elaborat iz Omarske potpuno zanemaruje te osnovne postavke i ne samo da na taj način krši prava i interes građana MZ Kamičani već svojim zaključkom o tome da inicijativa za teritorijalnu promjenu grada Prijedora, odnosno osnivanje opštine Omarska zadovoljava sve kriterije i standarde predviđene u domaćem i evropskom zakonodavstvu zapravo grubo krši upravo te standarde.

“Prema tome, metodologija primjenjena u elaboratu je u suprotnosti sa razlozima zbog kojih je i donesena Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, a što samo po sebi elaborat čini tolikom manjkavim da ne može biti osnovom za nastavak postupka bilo kakvih promjena koje se odnose na MZ Kamičani ili bio koju drugu katastarsku česticu Kozarca.”

“Značajna promjena sadasnje teritorijalne oganizacije Kozarca i MZ Kamičani zasigurno zaslužuje da se posebno obrazloži i da se pruže vrlo jaki razlozi zbog kojih bi eventualno mogla biti opravdana. Takvi razlozi nisu uopšte navedeni i to zbog toga što uopšte ni ne postoje, odnosno nikakav elaborat ne može pružiti dovoljno opravdano obrazloženje, osim, naravno, ako ciljevi elaborata nisu sasvim drugačiji i suprotni interesima građana zbog kojih lokalna samouprava treba i mora postojati. Zbog toga ja smatram da nisu ispunjeni uslovi za osnivanje opštine Omarska na način kako je to navedeno u elaboratu,” dodao je Kešić.

Na pitanje o elaboratu i aplikaciji za osnivanje nove “Opštine Kozarac”, Kešić ističe da se u potpunosti slaže da Kozarac treba da vrati svoju lokalnu samoupravu iz 1963.g. na potpunoj teritoriji koju sada pokriva, ali ističe da je daleko najbolje strateško riješenje da u budućnosti regija grada Prijedora bude “zajednica” opština, kao sto je norma u svim evropskim zemljama.

APA media