VAGA (23.9.- 04.11.) LIBRA
Dan vam može doneti potrebu za više privatnosti i kod vas ne postoji ni najmanja želja za moći i ambicijom. Naprotiv, spremni ste da prihvatite savete nadređenih ili članova vaše porodice. Možete se fokusirati u potpunosti na sebe i ako ste kreativni ili pokušavate da kontaktirate sa starim prijateljima.