Pekara “Galija”
Raškovac 106
Prijedor

Oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme:
-Pekar – 2 izvršioca
-Radnica u prodaji – 1 izvršilac

Kontakt telefon za sve informacije 065/351-399.