Skupština akcionara Rudnika željezne rude “Ljubija” donijela je odluku o dokapitalizaciji Rudnika, izjavio je rukovodilac Službe za pravne poslove u Rudniku Ognjen Hrnjak.

Hrnjak je istakao da su “usvojene sve tačke koje su bile na dnevnom redu, a to su treća emisija akcija društva, izmjene statuta i povećanje kapitala”.

– Vlada vodi postupak pregovaranja i to nije završni čin već su se time stvorili preduslovi za početak postupka dokapitalizacije Rudnika željezne rude “Ljubija”. Vlada je u dva navrata pokušala da proda svoj većinski paket akcija i nije uspjela da pronađe strateškog partnera. Ovaj put pojavio se strateški partner s kojim će Vlada poslije današnjih odluka ući u postupak dokapitalizacije svog preostalog kapitala u ovom društvu – rekao je Hrnjak.

Kako je naveo Hrnjak, predstavnik državnog kapitala nije prisustvovao današnjoj sjednici, o čemu je pismeno obavijestio Skupštinu, ali je glasao za usvajanje svih tačaka dnevnog reda.

RTRS