GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 09.02.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:
1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 36 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 1064 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 73 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 122 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 5871 lice.
U JZU Bolnicu “dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica oboljelih zbog infekcije izazvane virusom korona smješteno je 47 lica od kojih je 30 lica iz Prijedora, 8 lica iz Novog Grada, 5 lica iz Kozarske Dubice, 3 lica iz Oštre Luka i jedno lice iz Krupe na Uni.

2. Dana 02.02.2020 godine od strane Ministarstva uprave i lokalne samouprave Gradonačelniku je dostavljena Obavezujuća instrukcija kojom se ukazije na ozbiljnost situcacije nastale usled pandamije uzrokovane pojavom novog virusa korona (COVID – 19) i važnost poštivanja propisanih mjera sa aspekta zaštite zdravlja stanovništva i ukazuje na obavezu kontinuiranog rada komunalne policije i potrebe povećanja broja komunalno – inspekcijskih nadzora nad poštivanjem propisanih mjera na zaštiti i sprečavanju širenja novog virusa korona.

3. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti, sva fizička i pravna lica na području grada Prijedor da sprovode donesene mjere i instrukcije Republičkog štaba za vanredne situacije i JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19 bolesti.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u skladu sa Obavezujućom instrukcijom Ministrastva uprave i lokalne samouprave u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova vrše kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okupljaju (do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4. Gradski štab za vanredne situacije će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-5/21
Datum: 09.02.2021. godine

KOMANDANT
Dalibor Pavlović