“Bosnamontaža” a.d. Prijedor raspisuje

Konkurs za prijem radnika sa iskustvom i bez iskustva
1.Bravari – do popune radnog mjesta
2.Zavarivači – do popune radnog mjesta
3.Svi drugi kandidati, bez obzira na školsku spremu, koji su spremni da obavljaju bravarsko zavarivačke poslove.

Uslovi:
–da imaju opštu i zdravstvenu sposobnost, i spremnost rada u hali i na terenu.
-poželjno da imaju vozačku dozvolu B kategorije, ali nije obavezno.

Prijave se mogu dostaviti na mail: kadrovska.sluzba@bosnamontaza.com, lično ili putem pošte na adresu “Bosnamontaža” a.d. Prijedor, Rudnička bb, 79101 Prijedor.

Zainteresovani za rad informacije mogu dobiti na tel: 052/232-680 svakim radnim danom od 08 – 15.30 sati.

Foto – ilustracija