U Prijedoru je lani putem javnog konkursa odabrano 28 projekata nevladinih organizacija koji su sa 51.000 KM sufinansirani iz gradskog budžeta, navodi se u informaciji o izboru i realizaciji projekata nevladinih organizacija u 2019. godini.

Na konkurs su se prijavila 42 udruženja sa ukupno 42 projektna prijedloga, od kojih je 14 odbačeno zbog nepotpune dokumentacije, navodi se u informaciji Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora.

Pravo na sufinansiranje projekata u prošloj godini ostvarilo je 19 udruženja građana i devet sportskih kolektiva, a u projektima su dominirali socijalna zaštita, humanitarna pitanja, ekologija, razvoja sporta i turizma i unapređenje poljoprivrede.

Komisija za praćenje provođenja projekata obišla je prostorije udruženja koja su dobila sredstva po konkursu, izvršila monitoring i sačinila izvještaj.

“Nevladine organizacije imaju opšti interes za grad Prijedor, što se vidi iz dosadašnjih rezultata. Radom i jačanjem nevladinog sektora jača civilno društvo u cjelini. Grad Prijedor je u skladu sa mogućnostima pomagao njihov rad, a tako će biti i u narednom periodu”, navodi se u ovoj informaciji.

SRNA
Foto – ilustracija