Odbornici Skupštine grada Prijedora 3. februara razmatraće nacrt odluke o izmjenama i dopunama odluke o nazivima ulica i trgova, budući da je na novembarskom zasjedanju ovaj materijal zatražen za prvu ovogodišnju sjednicu.

Gradska Skupština tada je donijela zaključak kojim je obavezala predsjednika Komisije za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području Prijedora Milenka Radivojca da u roku od sedam dana sazove sjednicu Komisije i da članovima dostavi radni materijal koji će sadržavati sve prijedloge pristigle na javni poziv objavljen još 30. januara 2018. godine.

Osim ove tačke koja godinama izaziva polemike, na dnevnom redu sjednice najavljene za ponedjeljak, 3. februara, biće inicijativa za osnivanje opštine Kozarac, nakon što je Skupština grada dala pozitivno mišljenje na inicijativu za osnivanje opštine Omarska.

Odbornici će razmatrati i Prijedlog programa rada Skupštine grada za ovu godinu, utvrđivaće visinu boravišne takse i program upotrebe sredstava prikupljenih po tom osnovu, a izjasniće se i o uvođenju subvencija za korisnike vodnih usluga.

Osim aktuelnog časa i referata iz imovinsko-pravne oblasti, na dnevnom redu su imenovanja savjeta za izradu dva regulaciona plana, te odbora za saradnju sa dijasporom.

Sjednica će početi u 10.00 časova.

SRNA