Osnovni sud u Prijedoru – Sudijski pripravnici – volonteri

Oblast: Pravo
Rad na: Određeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 12.12.2019.
Broj izvršilaca: 5

OPIS RADNOG MJESTA
Na osnovu čl. 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12) a u vezi sa čl. 74. istog zakona, predsjednik Osnovnog suda u Prijedoru raspisuje
JAVNI KONKURS

Za prijem 5 ( pet) sudijskih pripravnika -volontera na obavljanje pripravničkog staža u određenom trajanju od dvije godine bez zaključivanja ugovora o radu.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Kandidati koji se prijavljuju moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi su:
1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH
2. da je stariji od 18.godina
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanjem poslova u sudu.
Posebni uslovi su:
1. diplomirani pravnik bez radnog iskustva u traženom obrazovanju
Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:
-uvjerenje o državljanstvu
-izvod iz matične knjige rođenih
-diplomu ili uvjerenje o diplomiranju
-kopiju lične karte
-potvrdu o prosjeku ocjena
Dokumenti se dostavljaju u originalnom primjerku ili ovjerenoj kopiji.
Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog konkursa a prije potpisivanja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju uvjerenje o radnoj sposobnosti a sud će dokaz o osuđivanosti pribaviti službenim putem za lice koje bude izabrano.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Glas Srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.
Prijave se dostavljaju poštom, sa naznakom „za konkurs“ ili lično na adresu: Osnovni sud u Prijedoru, ul. Akademika Jovana Raškovića broj 6, Prijedor.

zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija

Povezane vijesti

Konkurs za posao: OŠ “Dositej Obradović” Prijedor... JU OŠ “Dositej Obradović” Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 12.12.2019. Broj izvršilaca: 1 ...
Konkurs za posao: OŠ “Petar Kočić” Pr... JU OŠ “Petar Kočić”, Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 12.12.2019. Broj izvršilaca: 1 OPI...
Oglas za posao: Metalna industrija Prijedor prima ... Metalna industrija Prijedor Oblast: Ostalo Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.12.2019. Broj izvršilaca: 1 OPIS RADN...
Konkurs za posao: OŠ “Petar Petrović Njegoš” Busn... JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” - Nastavnik razredne nastave Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno ...
Konkurs za posao: Banka traži radnika u Filijali P... Komercijalna banka AD Banja Luka - Stručni saradnik za poslove sa klijentima Oblast: Bankarstvo, finansije i osiguranje Rad na: Određeno vrijeme ...
Oglas za posao: Startup firma iz Prijedora traži r... 3D dizajner (m/ž) PANDAPIXEL je startup firma sa sjedištem u Prijedoru koja se prvenstveno bavi 3D vizualizacijom i web dizajnom. Klijenti za koje ra...
Konkurs za posao: Prijedorsko preduzeće prima dva ... INVEST INŽINJERING Prijedor, Proleterskih brigada 7 Tel.: +387 52 237 571 Fax: + 387 52 237 353 e-mail: info@inving.net Datum: 22.11.2019. god...
Konkurs za posao: Osnovna škola “Petar Kočić... JU OŠ “Petar Kočić” Prijedor Oblast: Obrazovanje Rad na: Određeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do: 28.11.2019. Broj izvršilaca: 1 OPIS...