2. oktobra Republika Srpska MORA DA SE BRANI

Narodna Skupština Republike Srpske
Izborna jedinica 1
Partija Demokratskog Progresa

12. Dragan Dragojević

Dragojević (Mile) Dragan, rođen u Prijedoru 19.12.1971. godine, oženjen i otac troje djece.

Osnovnu i srednju školu završio u Prijedoru, a zvanje diplomiranog ekonomiste je stekao na Panevropskom univerzitetu APEIRON.

Zaposlen u DOO LUCKY-PRI na poslovima direktora preduzeća od 2001.godine.

Učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata, borac prve kategorije i oficir VRS.

Član predsjedništva Boraćke organizacije Grada Prijedora u više mandata.

Aktivan u društveno političkom životu našeg Grada, a posebno u aktivnostima Srpske pravoslavne crkve.

Odbornik u Skupštini Grada u periodu 2012-2016