Grad Prijedor raspisao je danas tender za nabavku, isporuku i postavljanje reflektora na gradskom stadionu vrijedan 800.000 KM.

Procijenjena vrijednost ugovora je 683.760 KM bez PDV-a.

U pitanju je otvoreni postupak, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, rok za izvršenje javne nabavke je 90 radnih dana, a rok za prijem ponuda 14. novembar.

Grad Prijedor isti ovaj tender raspisao je u oktobru 2022. godine, ali ga je u februaru ove godine poništio, budući da u postupku javne nabavke nije bilo prihvatljivih ponuda.

Na taj tender bila se prijavila grupa ponuđača sastavljena od dviju prijedorskih firmi – “ZT Komerc” i “Elmating”, a ponuda je ocijenjena neprihvatljivom jer izjave nije bio potpisao ovlašteni predstavnik ponuđača, niti je bila dostavljena punomoć za potpisivanje za lice koje je ovlastio ponuđač.

SRNA