Obavještavamo građane da je stacionarni radarski sistem za automatsku kontrolu i dokumentovanje saobraćajnih prekršaja u nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na području grada Prijedora u funkciji od dana 17.02.2020. godine.

Na području mreže gradskih saobraćajnica instalirana su tri kućišta koja se nalaze na sljedećim lokacijama:
– magistralni put Prijedor-Banja Luka, u mjestu Čirkin Polje,
– magistralni put Prijedor-Novi Grad, u mjestu Brezičani i
– magistralni put Prijedor-Sanski Most, u mjestu Tukovi.

Radi se o savremenom radarskom sistemu marke SENSYS GATSO, koji vrši automatsko mjerenje brzine kretanja 24 časa dnevno, u oba smjera, u svim vremenskim uslovima, registruje prekoračenje brzine od pet do 350 km/h a vozilo detektuje na udaljenosti do 150 metara.

Radarski sistem prvenstveno ima za cilj preventivni uticaj na smanjenje srednje brzine kretanja i eventualnog nastanka najtežih saobraćajnih nezgoda, a same lokacije na kojima je postavljen određenu su na osnovu analize saobraćajnih nezgoda iz prethodnog perioda.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju na putu, odnosnoda odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

PU Prijedor