Gradska uprava Prijedor raspisala je konkurs za dodjelu 78 studentskih stipendija.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti druge i viših godina studija, koji imaju državljanstvo BiH i stalno prebivalište na teritoriji grada Prijedora.

Rok za podnošenje prijave je 23.novembar.

Iznos studentske stipendije je 120 KM.

Ove godine je po prvi put su objavljeni posebni konkursi za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija.

U budžetu grada Prijedora, za stipendije i jednokratne pomoći za učenike i studente predviđeno je 480.000 KM.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 89. Statuta Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 12/17), Gradonačelnik Prijedora raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu studentskih stipendija Grada Prijedora za redovne studente prvog ciklusa studija, u akademskoj 2018/2019.

Gradonačelnik grada Prijedora, dodjeljuje 78 stipendija za redovne studente prvog ciklusa studija, koji se školuju na sljedećim fakultetima i studijskim programima:

I
Prirodno-matematički fakultet
-studijski program- matematika…………………………………………………….. 6 stipendija
-studijski program- fizika…………………………………………………………… 6 stipendija
-studijski program- biologija………………………………………………………. 1 stipendija
-studijski program- hemija…………………………………………………………… 2 stipendije

Arhitektonsko-građevinski fakultet
-studijski program-arhitektura……………………………………………………. 2 stipendije
-studijski program-građevinarstvo……………………………………………….. 4 stipendije

Mašinski fakultet
-studijski program- proizvodno mašinstvo…………………………………. 4 stipendije
-studijski program- mehatronika………………………………………………….. 5 stipendija
-studijski program- industrijsko inženjerstvo……………………………. 3 stipendije

Elektrotehnički fakultet
-studijski program- računarsko inženjerstvo……………………………….. 5 stipendija
-studijski program-softversko inženjerstvo………………………………… 4 stipendije
-studijski program-elektronika i telekomunikacije…………………….. 3 stipendije
-studijski program-automatika i robotika……………………………………. 4 stipendije
-studijski program- elektroenergetika………………………………………… 3 stipendije

Saobraćajni fakultet………………………………………………………………… 1 stipendija

Rudarski fakultet……………………………………………………………………… 2 stipendije

Tehnološki fakultet
-studijski program-hemijsko inženjerstvo i tehnologije…………….. 2 stipendije
-studijski program-grafičko inženjerstvo………………………………….. 2 stipendije
-studijski program-prehrambene tehnologije I industrijske biotehnologije…… 1 stipendija

Poljoprivredni fakultet
-studijski program-biljna proizvodnja…………………………………………. 2 stipendije
-studijski program-animalna proizvodnja…………………………………….. 1 stipendija
-studijski program-agrarna ekonomija i ruralni razvoj………………… 1 stipendija

Medicinski fakultet
-studijski program-opšta medicina…………………………………………….. 1 stipendija
-studijski program-stomatologija………………………………………………… 1 stipendija
-studijski program-farmacija………………………………………………………. 1 stipendija
-studijski program-specijalna edukacija i rehabilitacija…………… 1 stipendija

Visoka medicinska škola
-studijski program-radna terapija……………………………………………….. 1 stipendija
-studijski program-fizioterapija……………………………………………….. 1 stipendija
-studijski program-zdravstvena njega…………………………………………… 1 stipendija

Filološki fakultet
-studijski program-njemački jezik………………………………………………. 2 stipendije

Pravni fakultet……………………………………………………………………….. 2 stipendije

Ekonomski fakultet………………………………………………………………….. 2 stipendije

Akademija umjetnosti
-studijski program – muzička umjetnost/program -dirigovanje…………….. 1 stipendija

II
Stipendije grada Prijedora dodjeljuju se studentima druge i viših godina studija, koji imaju državljanstvo BiH i stalno mjesto prebivališta na teritoriji grada Prijedor.

Studenti prve godine studija, nisu obuhvaćeni ovim konkursom.

III
Kandidati koji se javljaju na konkurs, uz prijavu su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji):
-uvjerenje o državljanstvu BiH,
-potvrda CIPS-a o prebivalištu,
-uvjerenje o redovnom upisu godine studija,
-uvjerenje o položenim ispitima,
-kućna lista,
-uvjerenje o ličnim primanjima u zadnjih šest mjeseci za zaposlene članove zajedničkog domaćinstva ,
-potvrda Zavoda za zapošljavanje-filijala Prijedor za nezaposlene članove zajedničkog domaćinstva,
-rješenje nadležnog organa uprave o porodičnoj ili ličnoj invalidnini za članove porodica poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije,
-rješenje/uvjerenje Centra za socijalni rad-Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite

IV
Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti putem pošte na adresu:
Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br.1 ili neposrednom predajom na prijemnom šalteru grada Prijedor.

Javni konkurs biće objavljen u nedjeljnom listu „Kozarski vjesnik“ i na internet stranici grada Prijedora www.prijedorgrad.org

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja javnog konkursa u Kozarskom vjesniku.

Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se uzimati u razmatranje.

Gradonačelnik
Milenko Đaković

Priredio – Aleksandar Drakulić – www.prijedordanas.com

Povezane vijesti

KOLO SRPSKIH SESTARA PRIJEDOR: POTKOZARSKI PERECI ... Članice Kola srpskih sestara iz Prijedora počele su pripremu vaskršnjih peretaka, koji su ukras gotovo svake potkozarske trpeze za ovaj najveći hrišća...
GRAD PRIJEDOR: SREDSTVA ZA OMLADINSKE PROJEKTE PUT... Predstavnici Fondacije " Mozaik" su u Prijedoru potpisali ugovore i uručili simbolične čekove za projekte osam neformalnih grupa i dva mikrobiznisa uk...
PRIJEDOR: SAHRANJEN POLICAJAC SLAĐENKO TUBIN ̵... Policijski službenik Slađenko Tubin, kojeg je na dužnosti u Gornjoj Ravskoj kod LJubije ubio Marko Šabić, sahranjen je danas u Brezičanima kod Prijedo...
PRIJEDOR: DANAS SAHRANA POLICAJCA SLAĐENKA TUBINA Policajac Slađenko Tubin, kojeg je u Gornjoj Ravskoj kod Ljubije ubio Marko Šabić biće sahranjen danas u Brezičanima kod Prijedora. U proteklih pet...
GRAD PRIJEDOR: RADNO VRIJEME U DANE PRAZNIKA 1. I ... Republika Srpska Grad Prijedor Gradonačelnik Broj: 02-32- 2 /19 Datum: 21.04.2019. godine Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o pr...
ĐAKOVIĆ: NOVA SKUPŠTINSKA VEĆINA JE NEPRINCIPIJELN... Neprincipijelna koalicija, koja čini novu skupštinasku većinu u Prijedoru nastoji da ruši vlast, umjesto da na demokratski način mijenja odnose u grad...
“NE POSTOJI TEŽA SITUACIJA”: DIREKTOR POLICIJE DAR... Za MUP Republike Srpske ne postoji teža situacija od ove kada nam nastrada policijski službenik na izvršavanju redovnih poslova i zadataka, izjavio je...
PRIJEDOR: POČELI 11. DANI CVIJEĆA – FOTO Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković posjetio je danas izlagače na malom gradskom trgu u okviru Jedanaeste turističko-privredne manifestacije "Dani...