052/232-143
052/212-000
SERVIS
Brzo, kvalitetno, jeftino.
PRODAJA
Novi i polovni sa garancijom.
INTERNET
Prijedor, Kozarac, Ljubija

Život

OD ŠEMSE DO TITA

Pus­to­lov, baj­ker, ka­fedžija…sve ovo može se pro­či­ta­ti sa le­đa naj­po­zna­ti­jeg pri­je­dor­skog Ro­ma De­ja­na Ma­ši­ća. Sva­ka te­to­važa na ti­je­lu trgov­ca se­kun­dar­nih si­ro­vi­na, pri­ča je za se­be, a po­pu­lar­ni “Džip­si” ka­ko...
više »