zavod za zaposljavanjeZahvaljujući projektima Zavoda za zapošljavanje i Vlade Republike Srpske, ali i dugogodišnjem angažmanu lokale zajednice, Prijedor i prijedorska regija u cjelini su lani smanjili broj lica koja aktivno traže posao. Statistika kaže da je stopa zapošljavanja povećana za 7,5 odsto, ali je problem iznalaženja novih radnih mjesta i dalje izražen.

Broj nezaposlenih u Prijedoru, koji aktivno traže posao, varira između 10.500 i 10.600 lica, kaže direktor prijedorske Filijale za zapošljavanje Zdravko Suvajac koji podsjeća da do posla najteže dolaze niskokvalifikovani i kvalifikovani radnici i lica sa srednjom stručnom spremom, među kojima dominiraju trgovci, ekonomski, upravni i mašinski tehničari. Suvajac, i zbog toga, upozorava na potrebu čvršćeg povezivanja upisne politike i tržišta rada, što, po prirodi stvari, rezultira kadrovskim suficitom, s jedne, i kadrovskim deficitom, s druge strane.

– Na našoj evidenciji, što se tiče visoke stručne spreme, mi već duži niz godina nemamo mašinskih inženjera, elektroinženjera, smjer jake struje, diplomiranih inženjera geologije, profesora matematike, fizike i njemačkog jezika, defektologa i logopeda. Kad je riječ o zanatima, već duže su deficitarni obućari, optičari, instalateri solarne energije, livci, zavarivači sa atestom, obrađivači stakla, kovači, časovničari, vunovlačari i stolari – precizira Suvajac.

Kadrovski suficit i kadrovski deficit su, prema riječima Zdravka Suvajca, jedan od bitnih razloga što su Filijala i ovdašnji Biro za zapošljavanje, posredstvom vlastitog Centra za informisanje, savjetovanje i obuku i Agencijom za ekonomski razvoj „Preda“, preduzeli više korisnih akcija koje bi, bar u perspektivi, trebalo da doprinesu boljim rezultatima u ovoj oblasti.

– Namjera je da se do kraja aprila, u svim završnim razredima osnovnih i srednjih škola u Prijedoru, realizuje Program profesionalne orijentacije i informisanja, a u toku je i anketa u preduzećima koja zapošljavaju više od pet radnika, kako bi se dugoročnije sagledale kadrovske potrebe prijedorske privrede do 2017. godine – kaže Zdravko Suvajac i naglašava da će to biti dobre smjernice i za oblast obrazovanja i upisne politike u cjelini.

NEDOSTAJU INŽENJERI, MATEMATIČARI, OBUĆARI, STOLARI…
– Što se tiče visoke stručne spreme, mi već duži niz godina na našoj evidenciji nemamo mašinskih inženjera, elektroinženjera, smjer jake struje, diplomiranih inženjera geologije, profesora matematike, fizike i njemačkog jezika, defektologa i logopeda. Kad je riječ o zanatima, deficitarni su obućari, optičari, instalateri solarne energije, livci, zavarivači sa atestom, obrađivači stakla, kovači, časovničari, vunovlačari i stolari – precizira Suvajac.

Kozarski vjesnik