celpak-arhivaPočetkom aprila 2004. godine nad „Celpakom“ je otvoren stečajni postupak. Među povjeriocima je i Elektrodistribucija Prijedor, koja je, pored priznatih potraživanja, putem tužbi nastojala naplatiti nekoliko puta veći iznos, u čemu je, čak, i preko 50 odsto bilo obračunate kamate

I pored toga što je Zakon o stečaju lex specialis, i što se otvaranjem stečajnog postupka anuliraju svi ranije započeti sudski postupci, prema riječima stečajnog upravnika u AD „Celpak“ u stečaju Mirjane Golić, dolazi do presedana i sud, u nekoliko navrata, odobrava aktiviranje sudskih procesa, koje je Elektrodistribucija započela prije otvaranja stečaja.

Najdrastičniji primjer je aktiviranje tužbe Elektrodistribucije Prijedor protiv „Celpaka“, koja je podnesena još 6. juna 2001. godine, više od tri godine prije otvaranja stečaja.

Po toj tužbi, sud 9. avgusta 2011. godine donosi prvostepenu presudu na štetu Elektrodistribucije, na koju se ona žali. Drugostepena presuda, takođe u korist AD „Celpak“ u stečaju, donesena je 15. novembra iste godine. Nakon što je drugostepena presuda postala pravosnažna, stečajni upravnik Mirjana Golić saziva Skupštinu povjerilaca AD „Celpak“ u stečaju, na kojoj je usvojena odluka o konačnoj diobi preostalih sredstava unovčene stečajne mase, od oko 1,4 miliona KM.

U međuvremenu, Elektrodistribucija Prijedor ulaže reviziju Vrhovnom sudu RS i zahtjev Okružnom privrednom sudu Banja Luka u kojem traži „da se ne izvrši glavna dioba dok Vrhovni sud ne donese odluku po traženoj reviziji“.

Stečajni sudija udovoljava ovom zahtjevu Elektrodistribucije Prijedor i stopira odluku o konačnoj diobi sredstava.

Na upit naše redakcije kad se može očekivati završetak ovog stečaja, koji bi uskoro trebalo da obilježi desetu jubilarnu godišnjicu, stigao je odgovor sekretara Vrhovnog suda RS Jelene Despotović. U odgovoru se navodi da je zahtjev za reviziju „u Vrhovnom sudu Republike Srpske zaprimljen 17. 4. 2012. godine“. U istom odgovoru se navodi da „sudije Građansko-upravnog odjeljenja ovog suda predmete rješavaju prema Planu rješavanja predmeta za 2014. godinu. Predmeti se rješavaju prema starosti inicijalnog akta, i predmet za koji ste zainteresovani će biti riješen, uzimajući u obzir prioritet rješavanja u drugom kvartalu ove godine.“ Kakva će odluka Vrhovnog suda biti i da li će Elektrodistribucija Prijedor ponovo naći mogućnost da se žali nekoj novoj instanci, ostaje da se vidi.

Ono što je sasvim sigurno je da povjeriocima niko neće namiriti iznos sredstava koji su, u međuvremenu, izgubili ako ne zbog inflacije koje zvanično nema, a ono zbog rasta cijena, kojih je i te kako bilo.

„CELPAK“ NA REDU NAJKASNIJE DO KRAJA JUNA
Zahtjev za reviziju u Vrhovnom sudu Republike Srpske zaprimljen je 17. 4.2012. godine. Sudije Građansko-upravnog odjeljenja ovog suda predmete rješavaju prema starosti inicijalnog akta i „Celpak“ bi mogao da bude riješen u drugom kvartalu ove godine.
Elektrodistribucija Prijedor je uložila reviziju Vrhovnom sudu RS i zahtjev Okružnom privrednom sudu Banja Luka u kojem traži „da se ne izvrši glavna dioba dok Vrhovni sud ne donese odluku po traženoj reviziji“.

Kozarski vjesnik