cjbpd-dokumentaCentar javne bezbjednosti Prijedor, obavještava svoje sugrađane da će u subotu 11.10.2014. godine i nedjelju 12.10.2014. godine, biti organizovan rad na poslovima za izdavanje ličnih karata, prebivališta i jedinstvenog matičnog broja.

Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata na nivou Centra radiće od 07,00 časova do 19,00 časova.

Licima kojima se prvi put izdaju lična dokumenta, izdaće se i obavještenje na obrascu LK/OI-4, kako bi isti mogli ostvariti svoje biračko pravo, s obzirom da će se navedeno obavještenje smatrati dokumentom u svrhu dokazivanja identiteta birača.

CJB Prijedor