srna-poljoprivredniciGradonačelnik Prijedora Marko Pavić uručio je danas po 10.000 KM iz gradskog budžeta dvoma poljoprivrednicima koji su pretrpjeli štetu u majskim poplavama.

“Mi smo te štete komisijski utvrdili i predali Fondu solidarnosti Republike Srpske da bi se namirila šteta, ali s obzirom da procedura dugo traje, odlučili smo sanirati direktne štete”, rekao je Pavić novinarima u Prijedoru.

On je naveo da su na farmi svinja vlasnice Nade Kusonjić u poplavama uginule 22 odrasle svinje, veći broj prasića i krmača prasilica, a da je na farmi koka uginulo 1.300 nosilica.

“Riječ je o sanaciji direktnih šteta. Nismo uzeli u obzir štete na stočnoj hrani, objektima i repromaterijalu”, pojasnio je Pavić.

Nada Kusonjić iz Gomjenice rekla je da je ukupna šteta na njenoj farmi svinja između 15.000 i 20.000 KM.

“Stočnu hranu smo dobili neposredno nakon poplava, a i ova novčana pomoć sada je došla u prvao vrijeme”, kazala je Kusonjić.

Dragan Babić iz Rasavaca, koji se bavi proizvodnjom konzumnih jaja i ratarstvom, rekao je da je šteta od poplava na njegovom poljoprivrednom dobru 50.000 KM budući da je od 2.000 kokoši uginulo 1.300 i da su uništene velike zalihe stočne hrane, repromaterijala i mehanizacije.

SRNA