visoka medicinska skolaMinistarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2014/15. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u RS. Među njima se nalaze i Visoka medicinska škola Prijedor.

Kada je riječ o Visokoj medicinskoj školi Prijedor, planiran je upis 280 budućih studenata na pet studijska programa.

Zdravstvena njega – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 30 (vanredno),
Fizioterapija – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 30 (vanredno),
Radna terapija – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 30 (vanredno),
Sanitarno inženjerstvo – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 20 (vanredno) i
Medicinsko-laboratorijsko inženjerstvo – 10 (budžet) + 20 (samofinansiranje) + 20 (vanredno).

Svi srednjoškolci zainteresovani za upis u ovu školu polažu prijemni ispit iz biologije i hemije.

Osnovni uslov za upis na studijske programe prve godine prvog ciklusa studija je završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje u RS i BiH ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program prve godine prvog ciklusa studija utvrđuje se na osnovu: opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspjeha dobija se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta četvorogodišnje srednje škole množi sa brojem 10 (deset).

Prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok počinje 17. juna i traje do 27. juna(prijem dokumenata se vrši svaki radni dan), a polaganje prijemnog ispita obaviće se 30. juna od 09:00 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 4. jula do 14:00 časova, a upis primljenih kandidata traje od 7. do 11. jula.

Drugi upisni rok organizovaće se ako se u prvom roku ne upiše planirani broj studenata, a prema sljedećim terminima: prijavljivanje kandidata počinje 25.08.2014.godine, a završava 29.08.2014.godine; polaganje prijemnog ispita je 01.09.2014.godine sa početkom u 9,00 časova; objavljivanje rezultata konkursa je do 05.09.2014.godine do 14,00 časova; upis primljenih kandidata počinje 08.09.2014.godine, a završava 12.09.2014.godine.

Visina školarine za akademsku 2014/15.godinu za redovne i vanredne studente prvog ciklusa studija koji sufinansiraju svoje školovanje biće utvrđena Odlukom Vlade Republike Srpske.

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 KM, a uplaćuje se prije podnošenja prijave na Konkurs.

Informacije na telefon 052/241-680.

konkurs-visoka medicinska skola prijedor