Potrebna 2 radnika sa završenom srednjom stručnom spremom za rad u trgovini i skladištu.

Zainteresovani se mogu javiti u preduzeće Auto Žuti d.o.o. na adresi Svale bb (magistralni put) u periodu od 9 do 12 časoba.

Foto – ilustracija