INDUSTROPROJEKT A.D. ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I KONZALTING PRIJEDOR

Oblast: Administrativne i slične usluge
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 18.06.2020.
Broj izvršilaca: 3

OPIS RADNOG MJESTA
INDUSTROPROJEKT A.D. ZA PROJEKTOVANJE ,URBANIZAM I KONZALTING PRIJEDOR
ul. Vožda Karađorđa br. 14 Tel. (052) 232-645

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Diplomirani inženjer elektrotehnike (VSS)……………1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

2. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) ……….1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije

3. Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ……..1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije
Mjesto rada: Banja Luka

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
da je državljanin BiH,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi
Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
licencu (ovjerenu fotokopiju)
dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
biografiju
izvod iz matične knjige rođenih
dokaz o položenoj B kategoriji
dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena
U slučaju da se ne jave lica sa radnim iskustvom, uzeće se u razmatranje i molbe lica bez radnog iskustva (pripravnika).
Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.

Zavod za zapošljavanje RS
Foto – ilustracija