Grad Prijedor u ovoj godini sufinansiraće projekte udruženja i fondacija u 12 prioritetnih oblasti, za šta je u budžetu namijenjeno 58.000 KM.

Prioriteti su zapošljavanje, socijalna zaštita, kultura, obrazovanje, jačanje demokratskog društva, ljudska prava, razvoj sporta, ekologija, zdravstvo, turizam, privreda i poljoprivreda.

Odluku o izboru prioritetnih oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2020. godini donijela je Skupština grada Prijedora.

Novac za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija se dodjeljuje putem javnog konkursa i u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama.

SRNA