Centar za socijalni rad Prijedor imao je u prošloj godini 1.664 korisnika dodatka za pomoć i njegu drugog lica, što je za 200 više nego u 2018. godini, izjavio je vršilac dužnosti direktora ove ustanove Branislav Vujasin.

“Ovo je samo jedan od pokazatelja opšteg trenda povećanja broja građana u stanju socijalne potrebe”, rekao je Vujasin Srni.

Pojedinačna sredstva po korisniku lani su iznosila 171,40 KM za prvu, odnosno 85,70 KM za drugu kategoriju.

“Adekvatno odgovaramo potrebama ove populacije, postupci za priznavanje prava se okončavaju u zakonskom roku, broj žalbi stranaka je sveden na minimum i zahvaljujući tome Prijedor je prepoznat kao lokalna zajednica koja ima senzibilitet za bolesne ljude u stanju socijalne potrebe”, dodao je Vujasin.

Pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica ima lice starije od tri godine kojem je zbog tjelesnih, mentalnih i čulnih poremećaja, te izraženih promjena u zdravstvenom stanju, neophodna stalna pomoć i njega drugog lica pod uslovom da ovo pravo ne može ostvariti po drugom osnovu i ne koristi pravo na smještaj u ustanovi socijalne zaštite.

Ovo pravo mogu ostvariti lica koja su potpuno ili djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica u zadovoljavanju osnovnih životnih i fizioloških potreba.

SRNA