U Prijedoru je održana javna rasprava o nacrtu budžeta za 2020. godinu, a osim budžetskih korisnika okupila je i predstavnike mjesnih zajednica, nevladinih i drugih organizacija, te građane.

Najviše zahtjeva odnosilo se na povećanje budžetskih stavki za rad tih organizacija i udruženja, kao i na izdvajanje novca za infrastrukturu.

Načelnik gradskog Odjeljenja za finansije Biljana Malbašić istakla je da će sugestije biti razmatrane i, po mogućnosti, uvrštene u budžet.

Na javnoj raspravi zahtjeve su iznijeli i predstavnici Omladinskog savjeta, koji od gradske vlasti traže da izdvoji određena sredstva za podršku radu i nesmetanom funkcionisanju njihove kancelarije.

Predsjednik prijedorskog Omladinskog savjeta Svetozar Vučkovac rekao je da su gradskom Odjeljenju za finansije sugerisali da zakonska obaveza lokalne zajednice da finansira lokalne omladinske organizacije.

Skupština grada Prijedora je na posljednjem zasjedanju usvojila Nacrt budžeta za 2020. godinu u iznosu od 44.378.587 KM.

SRNA