Žalba ponuđača odgađa izradu studije transfernih cijena „ArcelorMittala“ koja bi trebalo da pokaže da li su transferne cijene željezne rude koju je prijedorska firma prodavao povezanim društvima u skladu sa tržišnim i da li su transakcije od oko 270 miliona KM bile zakonite.

Podsjećamo, Poreska uprava RS raspisala je u julu tender za nabavku konsultantskih usluga izrade studije transfernih cijena „ArcelorMittala“ Prijedor, o čemu je portal CAPITAL pisao.

Ponuđač treba da analizira dokumentaciju i izradi studiju transfernih cijena za transakcije „Arcelor Mittala“ sa povezanim društvima od početka 2010. do kraja 2013. godine, ali je sve zaustavljeno zbog žalbe, potvrdili su CAPITAL-u u Poreskoj upravi RS.

„Poreska uprava RS je započela postupak javne nabavke konsultantskih usluga izrade studije transfernih cijena „Arcelor Mittala“ i zaprimila tri ponude. Komisija za nabavku je nakon otvaranja i analize pristiglih ponuda izabrala najpovoljnijeg ponuđača, ali ugovor još nije potpisan, pošto je jedan od ponuđača uložio žalbu na odluku Komisije“, naveli su u PURS-u.

Dodaju da je u toku žalbeni postupak, te s obzirom da ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem nije potpisan, isti nije preuzeo dokumentaciju potrebnu za izradu studije.

Rok za izradu studije je 45 dana od dana preuzimanja dokumentacije potrebne za njenu izradu.

Konsultantske usluge izrade studije treba da uključuju više aktivnosti.

Poreska uprava će po dobijanju studije istu uputiti „Arcelor Mittalu“ kako bi se ta firma izjasnila, za šta će imati rok od 10 dana.

Ako se „Mital“ ne izjasni u roku smatraće se da je sa nalazima saglasan.

capital.ba