Na području Prijedorske regije, preduzimaju se prve mjere u sanaciji šteta od poplava i klizišta. U Kozarskoj Dubici od nadležnih insitucija traže informacije o tome šta je do sada urađeno i kakvog kvaliteta. U Prijedoru je najteže na klizištu na Bukovoj kosi, gdje je ugroženo domaćinstvo Pere Miočinovića.

Nakon što je nadljudskim naporima spasen oštećeni nasip i prodor nabujale Save, u dubičkim Mlinaricama život se postepeno normalizuje. Ipak, mještani su i dalje na oprezu. Stalno prate vodostaj, a čamci su “u pripravnosti”.

“Samo molimo Boga da ne krene ponovo kiša. Za sada je sve u redu. Najveća želja mi je da glavne vlasti dođu i riješe to, da riješe i nas zla i muka”, kaže Rajko Mitraković iz Mlinarica kod Kozarske Dubice.

Rukovodstvo Opštine Kozarska Dubica od nadležnih insitucija traži informacije o tome šta je do sada urađeno i kakvog kvaliteta, kada je riječ o vodozaštitnim objektima. Čim se snizi vodostaj, očekuje se rekonstrukcija oštećenog dijela savskog nasipa.

“Potrebno je da se apsolutno uradi prioritet, da u roku od nekih 10 do 15 dana, čim se bude moglo mehanizacijom doći do tog dijela koji je za sada još uvijek neprohodan, da se uradi potpuna rekonstrukcija, da se zakrpi taj nasip, da se uradi u skladu sa strukom i sa naukom, kako bi građani Dubičke ravni bili bezbjedni po tom pitanju”, istakao je načelnik Opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić.

Poplave i obilne padavine na području Prijedora pokrenule su 13 klizišta. Najalarmantnije stanje je na klizištu na Bukovoj kosi, koje ugrožava domaćinstvo Pere Miočinovića. Voćnjak se odronio do šume.

Zbog klizišta je popucala i kuća Pere Miočinovića iz Bukove kose kod Prijedora. On i nezaposlena supruga nemaju sredstva za sanaciju. Uplašio ih je i nedavni zemljotres.

“Hvala Bogu što je bio slabe moći, možda bi se to rasulo sve, jer kuća je pukla na tri, četiri mjesta. Јa to sam sanirati ne mogu, to je ogromna šteta, to se vidi, i na kući i na voćnjaku”, rekao je Miočinović.

U Prijedoru nadležne komisije još procjenjuju štetu od poplava i klizišta. Nakon toga slijedi sanacija, prema prioritetima.

“Komisije koje će izvršiti uvid na licu mjesta će izvršiti i procjenu, i onda je pred komisijom da utvrdi koji je stepen, da procijeni finansijsku štetu i da dalje postupi po odlukama o rješavanju”, izjavio je načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Tihomir Timarac.

U Kostajnici su imenovane dvije komisije – za procjenu štete na objektima i infrastrukturi i na poljoprivrednim usjevima. Očekuju pomoć Vlade Srpske.

“Obratio sam se upravama nekoliko gradova u Republici Srpskoj. Mogu ovom prilikom da se zahvalim gradu Doboju i gradu Bijeljini, gdje su mi dali podršku u novčanim sredstvima i u toku je sanacija sedam klizišta na području grada. Ta pomoć neće biti dovoljna da se saniraju sedam klizišta. Јa očekujem i pomoć od Vlade Republike Srpske”, kaže načelnik opštine Kostajnica Drago Bundalo.

Mještani ugroženih područja nadaju se da neće biti padavina i da će oštećenja biti sanirana u što skorijem roku.

RTRS