BLIZANCI (22.5.- 21.6.) GEMINI
Danas ste posebno osetljivi na kritiku Raka ili Bika koji ne pokazuju naročito razumevanje za vaše probleme. U stvari …