052/232-143
052/212-000
SERVIS
Brzo, kvalitetno, jeftino.
PRODAJA
Novi i polovni sa garancijom.
INTERNET
Prijedor, Kozarac, Ljubija

Svakodnevno

Dragutin Rodić: Dugoročna vizija razvoja grada Prijedora u naredne četiri godine – VIDEO

Pravne pretpostavke za dugoročnu viziju razvoja grada jesu obezbjeđenje ustavnih principa ustavnosti i zakonitosti, uz uvažavanje potrebe sveobuhvatnijeg sagledavanja postojećih pravnih rješenja, kao i potrebe njihove dogradnje, sve u...
više »
12