RAK (22.6.- 22.7.) CANCER
Današnji dan povoljno deluje na junske Rakove i donosi mnogo toga interesantnog čak i mogućnost dobitaka na koje niste računali. Dan takođe odgovara rođenima u poslednjoj dekadi, donoseći ozbiljnu poslovnu ponudu. Imajte poverenja u one koji vam daju savete u poslu u kome vi nemate dovoljno iskustva.