Policijski službenici Centra javne bezbjednosti Prijedor su u vremenskom periodu od 15.03. do 17.03.2017.godine sproveli regionalnu akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa posebnim akcentom na kontrolu prekršaja vozača prema pješacima, kao i prekršaja pješaka prilikom učestvovanja u saobraćaju.

Akcija je sprovedena u nastavku realizacije planske kontrole učesnika saobraćaja sa ciljem zaštite školske djece u saobraćaju.

Aktivnosti kontrole usmjerene su na sagledavanje stanja bezbjednosti školske djece na putu do školskih ustanova na području Centra javne bezbjednosti Prijedor, te upoznavanje učesnika u saobraćaju sa izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Tokom navedene akcije ukupno je kontrolisan 281 vozač i 41 pješak.

Policijski službenici su uočili i evidentirali 185 prekršaja, od čega su za 148 vozača i 37 pješaka izrečene novčane kazne.

Većina prekršaja počinjenih od sankcionisanih vozača odnosila se na nepropuštanje pješaka na obilježenim pješačkim prelazima, a kod pješaka najveći broj sankcionisanih učesnika je zbog prelaska kolovoza mimo uređenog i obilježenog pješačkog prelaza.

Akcije policijskih službenika Centra javne bezbjednosti Prijedor usmjerene na zaštitu najmlađih učesnika u saobraćaju biće kontinuirano sprovođene tokom cijele školske godine.

Ponovo apelujemo na vozače da kretanje svojih vozila prilagode potrebama djece na putu, a roditelje podsjećamo da su i oni odgovorni za bezbjedno kretanje djece u saobraćaju.

CJB Prijedor